DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

Zboarã cari ahurhescu cu 'L' : 990

l1 | l2 | l3(-lŭ | la1 | lã1 | la2 | lã2 | la3 | lãcãrdii/lãcãrdie | lacãrmã | lãcãrmari/lãcãrmare | lãcãrmat | lãcãrmedz | lãcãrmos | lãceari/lãceare | lãcescu | lãcherdã | lãcherdhã | lãchescu | lachi | lãchiri/lãchire | lãchit | lãciri/lãcire | lãcit | lac | lacrãmã | lãcrãmari/lãcrãmare | lãcrãmat | lãcrãmedz | lãcrãmos | lacrimã | lãcrimari/lãcrimare | lãcrimat | lãcrimeauã | lãcrimedz | lãcrimos | lãcustã | ladhi | ladi | ladzinã | lãeatsã | lãescu | lafãzan | lafi/lafe | lãfusescu | lãfusiri/lãfusire | lãfusit | lãgamã | lãgami/lãgame | lãgãmi/lãgãme | lãgarã | lãgãros | lãgãrsescu | lãgãrsiri/lãgãrsire | lãgãrsit | lãghãmi/lãghãme | lãgharã | lãghãros | lãghãrsescu | lãghãrsiri/lãghãrsire | lãghãrsit | lãghii1/lãghie | lãghii2/lãghie | lãghin1 | lãghin2 | lãghudh | lãghumi/lãghume | lagi/lage | lãgud | lãgumi/lãgume | lãhiot | lãhmã | lahno | lãhtarã | lãhtãrii/lãhtãrie | lãhtari/lãhtare | lãhtar | lãhtãros | lãhtãrsescu | lãhtãrsiri/lãhtãrsire | lãhtãrsit | lãhurã | lãhuri/lãhure | lai1 | lai2! | laico | lãilji/lãilje | lãi | lãiri/lãire | lãit | lãits | lãiturã | lã* | la’ | lalã | l | lãlãnghitã | lãlãtoari/lãlãtoare | lalei | lalimata | lãlitsã | lalitsã | laltari | lãludã | lãludhã | lamã | lãmãrinã | lamarinã | lãmbadã | lãmbadhã | lambagi | lambagiu | lambã | lãmbic | lãmbii/lãmbie | lãmbisescu | lãmbisiri/lãmbisire | lãmbisit | lãmbric | lãmbricos | lãmbrusescu | lãmbrusiri/lãmbrusire | lãmbrusit | lãmbusescu | lãmbusiri/lãmbusire | lãmbusit | lami/lame | lãmnii/lãmnie | lãmnjii/lãmnjie | lamnji/lamnje | lampagi | lampã | lampsi/lampse | lãnã | lãnãrii | lãnar | lãndãrushi/lãndãrushe | landoni/landone | landon | lãndurã1 | lãndurã2 | lãndureauã | lãndurushi/lãndurushe | lãndzidzãri/lãndzidzãre | lãndzidzãscu | lãndzidzãt | lãndzit | lãngãros1 | lãngãros2 | lãnghidã | lãnghidhã | langhir1 | langhir2 | lãngoari/lãngoare | lãnguari/lãnguare | langur | lãnguros1 | lãnguros2 | langutã | lãnos | lãntsid | lantsi/lantse | lantu | lao | lãpãitsã | lapã | lãpã | lãpãrdii/lãpãrdie | lãptarã | lãptari1/lãptare | lãptari2/lãptare | lãptãrii/lãptãrie | lãptãriu | lãptar | lãptat | lãptedz | lapti | lapti | lapti | lapti | lapti | lapti | lapti/lapte | lãptoanji/lãptoanje | lãptoari/lãptoare | lãptos | laptsã | lãptucã1 | lãptucã2 | lãptuescu | lãptuiri/lãptuire | lãptuit | lãpudã | lãpushi/lãpushe | lãpush | lapuvitsã | lãrdhii/lãrdhie | lãrdhios | lardhu | lãrdii/lãrdie | lãrdios | lardu | lãrdzescu | lãrdzimi/lãrdzime | lãrdziri/lãrdzire | lãrdzit | lãrgonj | largu1 | largu2 | lãrguescu | lãrguiri/lãrguire | lãrguit | lãrguriu | lari/lare | larmã | las1 | las2 | lasã | lãsari1/lãsare | lãsari2/lãsare | lãsat | lãsãturã | lãshchitor | lãshturã | lasi | las’ | laspi/laspe | lãspusescu | lãspusiri/lãspusire | lãspusit | lãstari/lãstare | lasticã | lastic | lastihã | lastih | lat1 | lat2 | lãtãsescu | lãtãsiri/lãtãsire | lãtãsit | laternã | lãthãsescu | lãthãsiri/lãthãsire | lãthãsit | lãthipsescu | lãthipsiri/lãthipsire | lãthipsit | lathus | latinescu | lãtinescu | lãtinici | lãtin | latin | lãtipsescu | lãtipsiri/lãtipsire | lãtipsit | lãtrãpodh | lãtrãpod | lãtrari/lãtrare | lãtrat1 | lãtrat2 | lãtrãtor | lãtrãturã | latru | lats | lãturã | laturã | lãturinji/lãturinje | lãturos | latus | lau | lãutã | lavã | lavandã | lãvãsescu | lãvãshari/lãvãshare | lãvãshescu | lãvãshiri/lãvãshire | lãvãshit | lãvãshiturã | lãvãsiri/lãvãsire | lãvãsit | lãvãturã | lavdã | lãvdari/lãvdare | lãvdat | lavdu | lãvilji/lãvilje | lãvos | lãvrãsescu | lãvrãsiri/lãvrãsire | lãvrãsit | lãvrãtoari/lãvrãtoare | lavru | lãvrusescu | lãvrusiri/lãvrusire | lãvrusit | lãvuescu | lãvuiri/lãvuire | lãvuit | lãvuiturã | lãvusescu | lãvushari/lãvushare | lãvushescu | lãvushii/lãvushie | lãvushiri/lãvushire | lãvushit | lãvushiturã | lãvusiri/lãvusire | lãvusit | lãyicescu | lãyiciri/lãyicire | lãyicit | lãyii1/lãyie | lãyii2/lãyie | lãyin1 | lãyin2 | lazarinã | lazinã | laz | laznã | leadzi/leadze | leagãn1 | leagãn2 | lea! | leangã | leangu | leani/leane | leapã | leapid1 | leapid2 | leasã1 | leasã2 | leasã3 | leastrã | lefcã | lefterii/lefterie | lefter | leftherii/leftherie | lefther | lefthir | leftir | leg | lele1 | lele2 | lele3 | le | le-le | lelic | lemarghu | lemargu | lemnu | lemnu | leprã | lepuri/lepure | lerã | lercã | lerghi1/lerghe | lerghi2/lerghe | lesh1 | lesh2 | leshi1/leshe | leshi2/leshe | lesta | letacicã | let | letnã | letscã | leurii/leurie | lexico | lexuiri/lexuire | li1 | li2 | libade | licãrescu | licãriri/licãrire | licãrit | licãturã | liceu | liche | lichen | lichescu | lichior | lichiri | lichisescu | lichisiri/lichisire | lichisit | lichit | lichitoari/lichitoare | lichiu | licnii/licnie | licrãsescu | licrãsiri/licrãsire | licrãsit | licshor1 | licshor2 | licurari/licurare | licurat | licuredz | licuricescu | licurichi/licuriche | licurici | licuriciri/licuricire | licuricit | licur | li | lieni/liene | liftocarã | liftocar | ligãmintu | ligãnari/ligãnare | ligãnat | ligãnãturã | ligãreauã | ligari/ligare | ligat | ligãturã | ligdã | ligdos | lighãreauã | lighdhã | lighdhos | lighoaci/lighoace | lighon | lighucear | lighusescu | lighusiri/lighusire | lighusit | lighutastru | ligoaci/ligoace | ligon | ligucear | ligusescu | ligusiri/ligusire | ligusit | ligutastru | lihnari/lihnare | lihnar | lihoanã | lihuanã | lihudeatsã | lihud | lihuneatsã | lihunescu | lihunilji/lihunilje | lihunipsescu | lihunipsiri/lihunipsire | lihunipsit | lihunjatic | lihunlichi/lihunliche | lila | lilec | lilicã | lilici | lilici/lilice | lilinghi/lilinghe | lilishtrufã | limã1 | limã2 | limã3 | limãdhurã | limãdurã | limani/limane | limãreauã | limari/limare | limãryii/limãryie | limãryisescu | limãryisiri/limãryisire | limãryisit | limat | limãturã | limãxescu | limãxiri/limãxire | limãxit | limbã | limbar | limbid | limbidzãri/limbidzãre | limbidzãscu | limbidzãt | limbisescu1 | limbisescu2 | limbisiri1/limbisire | limbisiri2/limbisire | limbisit1 | limbisit2 | limbit | limbric | limbricos | limbushi/limbushe | limbutsescu | limedz | limeri/limere | limirsescu | limirsiri/limirsire | limirsit | limiryisescu | limiryisiri/limiryisire | limiryisit | limnãrii/limnãrie | limnari/limnare | limnar | limnat | limnedz | limnici | limniu | limnos | limnuci | limnusescu | limnusiri/limnusire | limnusit | limonji/limonje | limonj | limon | limontus | limos | limpidi/limpide | limpid | limpidzãri/limpidzãre | limpidzãscu | limpidzãt | limpisescu | limpisiri/limpisire | limpisit | limsu | limtu | limudetã | limudhetã | limunadã | limunadhã | limunãgi | limungi | limunish | limunjeu | limuvetã | limuxescu | limuxiri/limuxire | limuxit | linãvos | lindi/linde | lindinã | lindinos | lindzeari/lindzeare | lindziri/lindzire | lingã | lingãrimi/lingãrime | lingãrsescu | lingãrsiri/lingãrsire | lingãrsit | lingarsu | lingheri/linghere | lingher | lingrã | lingu | lingurã | lingurar1 | lingurar2 | lingurici/lingurice | lingushescu | lingushiri/lingushire | lingushit | linitsã | linivescu | liniviri/linivire | linivit | linivos | linos | linti/linte | lipã | lipidã | lipidari1/lipidare | lipidari2/lipidare | lipidat1 | lipidat2 | lipidhã | lipi/lipe | lipiros | lipiscanã | lipisescu | lipisiri/lipisire | lipisit | lipon | lipros | lipsanã | lipsan | lipsescu | lipsiri/lipsire | lipsitã | lipsit | lipsunevat | lipurar | lipurici | lipuroanji/lipuroanje | lipurush | lirã1 | lirã2 | liros | lirusescu | lirusiri/lirusire | lirusit | lisã1 | lisã2 | lisearcu | liseauã | lishcãtor | lishchitor | lishin1 | lishin2 | lishinari/lishinare | lishinat | lishinãturã | lishinedz | lishnari/lishnare | lishnat | lishnedz | lishor1 | lishor2 | lishor3 | lishurac | lishurami/lishurame | lishurari/lishurare | lishurashcu | lishuratic | lishurat | lishureatsã | lishuredz | lisivã | lisixescu | lisixiri/lisixire | lisixit | litacicã | litãnii/litãnie | litescu | litiri/litire | litit | lit | litrã | litru | liturgho | liturgo | liturgou | liturinji/liturinje | lituryii1/lituryie | lituryii2/lituryie | lituryisescu | lituryisiri/lituryisire | lituryisit | livadhi/livadhe | livadi/livade | livã | livandã | livandu | livan | livantu | livendu | lividã | lividhã | livindeatsã | livindlãchi/livindlãche | livindzãlji/livindzãlje | livrã | lixescu | lixiri/lixire | lixit | lixurii/lixurie | lixurilji/lixurilje | lixurlichi/lixurliche | lixur | liyeni/liyene | liyen | liyicescu | liyiciri/liyicire | liyicit | liyin | lizeti/lizete | lizetliu | lj1 | lj2 | lj3 | lj4 | ljabric | ljahurã | ljanumã | ljanurã | ljap | ljarã* | ljarã | ljar | ljastrã | ljau | ljei1 | ljei2 | ljepri/ljepre | ljepuri/ljepure | ljepur | ljertu | lji1 | lji2 | ljicshor | ljinar | ljinatsã | ljin | ljipurami/ljipurame | ljipurar | ljirtãciuni/ljirtãciune | ljirtari/ljirtare | ljirtat | ljishor | ljishurac | ljishurami/ljishurame | ljishurari/ljishurare | ljishurashcu | ljishuratic | ljishurat | ljishureatsã | ljishuredz | ljitsã | ljiunar | ljiundar | ljocã | ljoco | ljoladh | ljolad | ljondo | ljopur | ljuftã1 | ljuftã2 | ljuftã3 | ljuftari1/ljuftare | ljuftari2/ljuftare | ljuftat1 | ljuftat2 | ljuftescu1 | ljuftescu2 | ljuftiri1/ljuftire | ljuftiri2/ljuftire | ljuftit1 | ljuftit2 | ljuftu1 | ljuftu2 | ljuftuescu1 | ljuftuescu2 | ljuftuiri1/ljuftuire | ljuftuiri2/ljuftuire | ljuftuit1 | ljuftuit2 | ljuljac | lju-lju-lju! | ljunar | ljundar | ljuschidã | ljushor | ljushpã | ljushurami/ljushurame | ljushurari/ljushurare | ljushurat | ljushureatsã | ljushuredz | loari/loare | loatã | loat | lobudã | locantã | loc | locmai/locmae | loghothet | logotet | lohi/lohe | loji/loje | loj | longi/longe | lor1 | lor2 | lordhu | lordu | loscut1 | loscut2 | lostru1 | lostru2 | lostur1 | lostur2 | lotã | lotãrii/lotãrie | lothrã | lothru | lot | lotrã | lotru | loyiotat | luari/luare | luatã | luat | lubrisescu | lubrisiri/lubrisire | lubrisit | lucancu | lucangu | lucanic | lucantagi | lucantã | lucrari/lucrare | lucrat | lucrãtonj | lucrãtor | lucredz | lucru | luctu | lucumã | lucumi/lucume | lucur | ludeatsã | lud | lufe | lugãrsescu | lugãrsiri/lugãrsire | lugãrsit | lugaryeazmo | lugharyeazmo | lughearic | lughrii/lughrie | lughumi/lughume | lughurii/lughurie | lughursescu | lughursiri/lughursire | lughursit | lughuryeazmo | lughuryisescu | lughuryisiri/lughuryisire | lughuryisit | lugrii/lugrie | lugumi/lugume | lugurii/lugurie | lugursescu | lugursiri/lugursire | lugursit | luguryeazmo | luguryisescu | luguryisiri/luguryisire | luguryisit | lui1 | lui2 | lujar | lujescu | lujiri/lujire | lujit | lulachi | lulec | lulei/lulee | lule | lulucicã | luludã | luludã | luludhã | luludhyisescu | luludhyisiri/luludhyisire | luludhyisit | luludyisescu | luludyisiri/luludyisire | luludyisit | lu-lu-lu! | lu | lulustrufã | lumachi/lumache | lumãchisescu | lumãchisiri/lumãchisire | lumãchisit | lumãchitsã | lumbardã | lumbardhã | lumbar | lumbãrsescu | lumbãrsiri/lumbãrsire | lumbãrsit | lumbrisescu | lumbrisiri/lumbrisire | lumbrisit | lumbrusescu | lumbrusiri/lumbrusire | lumbrusit | lumescu | lumi/lume | luminã | luminari/luminare | lumptã | lumptari/lumptare | lumptat | lumptu | lumtã1 | lumtã2 | lumtari/lumtare | lumtar | lumtash | lumtat | lumtu | lunã1 | lunã2 | luna | luna | lunarili/lunarile | lunatic | luncã | luncar | lundalui | lunda | lundzeami/lundzeame | lundzeari/lundzeare | lundzescu | lundzimi/lundzime | lundzin | lundziri/lundzire | lundzit | lungã* | lungã | lungu | lunguros1 | lunguros2 | Luni | lunizmã | lunjidã | lunjidhã | lunjinã | lunjinari/lunjinare | lunjinat | lunjinedz | lunjinos | luntri/luntre | lupatã | lupatã | lupata | lupatã | lupãtari/lupãtare | lupãtar | lupãtat | lupãtedz | lup | lupoanji*/lupoanje | lupsã | luptã | luptari/luptare | luptat | luptu | lupudhit | lupudit | lupusescu | lupusiri/lupusire | lupusit | lurã | luridã | luridhã | luschidã | luschidhã | luschidz* | luschidz | lushcã | lush | lusi/luse | lus | lustragi | lustrã | lustrinji/lustrinje | lustru | lustrusescu | lustrusiri/lustrusire | lustrusit | lut1 | lut2 | lutãrii/lutãrie | lutos | lutrai/lutrae | lutreauã | lutruyii1/lutruyie | lutruyii2/lutruyie | lutseafiri/lutseafire | lutseafir | lutseathrã | lutseatrã | lutsescu | lutsiri/lutsire | lutsitã | lutsitã* | lutsit | luts | luvescu | luviri/luvire | luvit | luxu | luyii1/luyie | luyii2/luyie | luzincã | luznã |