DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

asm…

asm… – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili asm (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu di-aradã cu azm... (cãtivãrãoarã, pot sã si ngrãpsescu sh-cu asm...); [adutsem aminti cã aestu nom fu astãsit la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) – tr-atsea vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu azm (i tsi lu-au azm-lu tu zbor)]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

sm...

sm... – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili sm (sh-alti ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu di-aradã cu zm... mash ndauã zboarã di-aesti (tsi nchisescu cu gramatili sm, sh-alti ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu cu zm... – tr-atsea vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu zm (i tsi lu-au zm-lu tu zbor) [adutsem aminti cã, la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) fu astãsit nomlu ca zboarãli tsi nchisescu cu gramatili sm sã si ngrãpseascã, di-aradã, cu gramatili zm – tr-atsea, tu-aestu dictsiunar, aesti zboarã va s-hibã ngrãpsiti, di-aradã, ashi, cu gramatili zm]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã