DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

zg...

zg... – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili zg (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) li-aflãm scriati cãtivãrãoarã sh-cu gramatili sg...; [adutsem aminti cã, la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) fu astãsit nomlu ca aesti zboarã sã si ngrãpseascã, di-aradã, cu gramatili zg – tr-atsea, tu-aestu dictsiunar, aesti zboarã va s-hibã ngrãpsiti ashi, cu gramatili zg]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

asg…

asg… – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili asg (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu di-aradã (ma poati cã nu totna!) cu azg...; [adutsem aminti cã aestu nom fu astãsit la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) – tr-atsea vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu azg (i tsi lu-au azg-lu tu zbor)]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

azg…

azg… – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili azg (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu, cãtivãrãoarã, shi cu azg...; [adutsem aminti cã aestu nom fu astãsit la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) – tr-atsea vedz, cãndu easti ananghi, shi zboarãli tsi nchisescu cu asg (i tsi lu-au asg-lu tu zbor)]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

sg...

sg... – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili sg (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu di-aradã cu zg...; [adutsem aminti cã aestu nom fu astãsit la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) – tr-atsea vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu zg (i tsi lu-au zg-lu tu zbor)]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã