DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

zb...

zb... – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili zb (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) li-aflãm scriati cãtivãrãoarã sh-cu gramatili sb...; [adutsem aminti cã, la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) fu astãsit nomlu ca aesti zboarã sã si ngrãpseascã, di-aradã, cu gramatili zb – tr-atsea, tu-aestu dictsiunar, aesti zboarã va s-hibã ngrãpsiti ashi, cu gramatili zb]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

asb…

asb… – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili asb (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu di-aradã cu azb...; [adutsem aminti cã aestu nom fu astãsit la Simpozionlu di Stan-dardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) – tr-atsea vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu azb (i tsi lu-au azb-lu tu zbor]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

azb…

azb… – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili azb (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu, cãtivãrãoarã, shi cu azb...; [adutsem aminti cã aestu nom fu astãsit la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) – tr-atsea vedz, cãndu easti ananghi, shi zboarãli tsi nchisescu cu asb (i tsi lu-au asb-lu tu zbor)]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

sb...

sb... – zboarãli tsi nchisescu cu gramatili sb (sh-multi ori atseali tsi au tu zbor aesti gramati) si ngrãpsescu di-aradã cu zb...; [adutsem aminti cã aestu nom fu astãsit la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) – tr-atsea vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu zb (i tsi lu-au zb-lu tu zbor]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã