DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

zãmbac

zãmbac (zãm-bácŭ) sn zãmbatsi/zãmbatse (zãm-bá-tsi) – numã datã la ma multi lilici tsi crescu agri tu pãduri icã suntu criscuti di om tu grãdinã, cu truplu analtu shi ndreptu dit cari easi un arapun di lilici mãri, mushati, nyilicioasi (tsi undzescu cu trumbeti icã hunii ndreapti i aplicati), di-aradã albi (ma multi ori galbini, viniti, njirli) shi cu-unã-anjurizmã multu vãrtoasã; zãmbacã, zambac, crin; (fig: zãmbac (ca adg) = zbor di hãidipsiri tsi s-dzãtsi a unui njic ca, bunãoarã, dash, scumpu, vrut, curbane, zdrob, etc.)
{ro: crin}
{fr: lis}
{en: lily}
ex: s-lom lilicea di zãmbac; tsi tsã fatsi zãmbaclu? (fig: vrutlu-ts, scumpul?)

§ zãmbacã (zãm-bá-cã) sf zãmbãts (zãm-bắts) – (unã cu zãmbac)
ex: la voi vidzui zãmbãts multi

§ zambac (zam-bácŭ) sn zambatsi/zambatse (zam-bá-tsi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

crin

crin (crínŭ) sm crinj (crinjĭ) – numã datã la ma multi lilici tsi crescu agri tu pãduri icã suntu criscuti di om tu grãdinã, cu truplu analtu shi ndreptu dit cari easi un arapun di lilici mãri, mushati, nyilicioasi (tsi undzescu cu trumbeti icã hunii ndreapti i aplicati), di-aradã albi (ma multi ori galbini, viniti, njirli) shi cu-unã-anjurizmã multu vãrtoasã; zãmbacã, zãmbac, zambac
{ro: crin}
{fr: lis}
{en: lily}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

zãmbi/zãmbe

zãmbi/zãmbe (zắm-bi) sf pl – dintsãlj di la un cutsut (di la unã prioni, di la unã fustani, etc.)
{ro: zimţi}
{fr: dents d’un vêtement, d’un couteau, d‘une scie, etc.}
{en: teeth (at the border of a dress, of a knife, of a saw, etc.), cogs (wheel)}
ex: sh-featsi un chiurcu cu zãmbi, nã mushãteatsã

§ zãmbã (zãm-bắ) sm zãmbadz (zãm-bádzĭ) – (unã cu zãmbi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

zimbirec

zimbirec (zim-bi-récŭ) sm zimbirets (zim-bi-rétsĭ) –
1: partea di ningã brava-a ushiljei cari, cu pindzearea-a ljei cãtrã nghios cu mãna, dishcljidi i ncljidi usha;
2: aroata njicã di nafoarã a unei sãhati cu cari s-curduseashti; zãmbãrec, zimbirechi, zumbãrechi
{ro: clanţă; resort (de ceasornic)}
{fr: poignée de porte; ressort (d’une montre)}
{en: door handle; (watch) spring}
ex: nvãrtea zimbireclu tra si s-dishcljidã usha

§ zãmbãrec (zãm-bã-récŭ) sm zãmbãrets (zãm-bã-rétsĭ) – (unã cu zimbirec)

§ zimbire-chi/zimbireche (zim-bi-ré-chi) sf zimbirechi (zim-bi-réchi) – (unã cu zimbirec)

§ zumbãrechi/zumbãreche (zum-bã-ré-chi) sf zumbãrechi (zum-bã-réchi) – (unã cu zimbirec)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã