DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

vostru

vostru (a vós-tru) pr pos a voastrã (a vŭás-trã), a voshtri (a vósh-tri) shi a voshtsrã (a vósh-tsrã), a voastri/voastre (a vŭás-tri) (numinativ shi acuzativ; s-avdi totna cu zborlu “a” nãinti) – zbor tsi aspuni cã un lucru easti (i ma multi lucri suntu) a pareiljei dit cari fatsi parti atsel (atselj) cu cari zburashti cariva; zbor tsi tsãni loclu a numãljei a atsilor cu cari zburashti cariva (sh-cari au unã lugurii) shi numa-a lucrilor tsi au; vost, vã
{ro: vostru, al vostru}
{fr: votre; le/la vôtre}
{en: your, yours}
ex: a vostru easti muntili, a voastri suntu sh-cãsherli; a voastrã i casa, a voshtsrã suntu sh-ficiorlji

§ a vustrui (a vus-trúĭ) pr pos a vushtrei (a vush-tréĭ), a vushtror (a vush-trórŭ), a vushtror (a vush-trórŭ) – (ginitiv shi dativ di la pronuma “vostru”; s-avdi totna cu zborlu “a” nãinti)
{ro: vostru, al vostru}
{fr: votre; le/la vôtre}
{en: our, ours}
ex: leamnili suntu a vitsinlui a vushtrui, nu a vitsinãljei a vushtrei; dã-lj a vushtrui, nu a vushtrei; ficiorlji a vushtror; featili a vushtror; a vushtror nu lã dzãsh tsiva

§ vã3 (-vắ) pr pos (formã shcurtã a pronumãljei posesivã “a vostru” tsi s-adavgã tu bitisita-a unui zbor, multi ori tra s-lji nvãrtushadzã noima-a pronumãljei) – a vostru
{ro: a vostru}
{fr: votre}
{en: ours}
ex: njirdzets acasã-vã (vã = a voastrã); caljlji-vã (vã = a voshtri) nu vinjirã; yinlu-vã (vã = a vostru) vã (vã = pr pirs II a vauã) eara multu bun; apa-vã (vã = a voastrã) nu eara bunã trã beari; picurarlji-vã (vã = a voshtri) dipusirã n hoarã; eapili-vã (vã = a voastri) vã (vã = pr pirs II a vauã) murirã; cu ljirtarea-vã (vã = a voastrã); sum aumbra-vã (vã = a voastrã); mintea-vã (vã = a voastrã) cu noi; tsiva s-nu da di tuts-vã (vã = a voshtri) voi; ma singuri-vã (vã = a voshtri) duchits-vã (vã = pr pirs II pri voi)

§ a vost (a vóstŭ) pr pos a voastã (a vŭás-tã), voshti (a vóshtĭ), a voasti/voaste (a vŭás-ti) – (unã cu vostru)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã