DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

vlah

vlah (vláhŭ) sm, sf vlahã (vlá-hã), vlahi (vláhĭ), vlahi/vlahe (vlá-hi) – zbor cu cari (unã soi i altã) suntu cunuscuts armãnjlji di cãtrã xenj (di vurgari, grets, etc.); om dit miletea-a armãnjlor
{ro: valah}
{fr: valaque, aroumain}
{en: Aromanian, Valah}

§ vlãhescu (vlã-hĭés-cu) adg vlãheascã (vlã-hĭás-cã), vlãheshtsã (vlã-hĭésh-tsã), vlãheshti (vlã-hĭésh-ti) – tsi ari facã cu vlahilji (armãnjlji) shi armãnamea; tsi ari haractirlu-a vlahlui (a armãnlui); di vlah (armãn); armãnescu, rãmãnescu
{ro: aromânesc, de valah}
{fr: de valaque, d’aroumain}
{en: of Aromanian}

§ vlãheashti1/vlã-heashte (vlã-hĭásh-ti) adv – ashi cum zburãscu (bãneadzã, mãcã, li fac lucrili, etc.) vlahilji (armãnjlji); ca vlahilji (ca armãnjlji), armãneashti
{ro: aromâneşte}
{fr: comme les aroumains}
{en: as the Aromaninas do}

§ vlãheashti2/vlãheashte (vlã-hĭásh-ti) sf fãrã pl – limba di dadã (armãneascã) a armãnjlor; limba zburãtã di armãnj; armãneasca, armãneashti
{ro: limba aromâna}
{fr: l’arou-main, la langue aroumaine}
{en: Aromanian, the Aromanian language}

§ vlahuhoarã (vla-hu-hoã-rã) sf vlahuhori (vla-hu-hórĭ) – hoarã iu bãneadzã di-aradã mash armãnj; hoarã armã-neascã
{ro: sat aromânesc}
{fr: village aroumain}
{en: Aromanian village}
ex: avdzãts, vlahuhori!

§ vlãhut (vlã-hútŭ) sm, sf vlãhutã (vlã-hú-tã), vlãhuts (vlã-hútsĭ), vlãhuti/vlãhute (vlã-hú-ti) – bãrbat (muljari) dit-unã mileti tsi bãneadzã Nordu di Dunã tu statlu Rumãnia cu-unã limbã tsi sh-u-adutsi multu cu limba armã-neascã (sh-cari dipusi dit dauãli populi, atsel a datslor sh-atsel a romanjlor, dupã tsi Datsia fu azvimtã di miletea romanã, aoa sh-vãrã 2000 di anj); rumãn, armãn, arãmãn
{ro: român}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn