DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

vidã

vidã (ví-dhã) sf vidi/vide (ví-dhi) – unã hãlati tsi s-bagã tu dauã (i ma multi) lucri tra s-li tsãnã deadun ca un singur lucru, shi sh-u-adutsi cu-unã soi di penurã (maxutarcu faptã tra s-nu intrã tu lucri cu bãtearea-a ljei cu cioclu, ma cu shutsãrea shi pindzearea-a ljei, putsãn cãti putsãn); shurub
{ro: şurub}
{fr: vis, boulon}
{en: screw}

§ viduescu2 (vi-dhu-ĭés-cu) vb IV viduii (vi-dhu-íĭ), vidueam (vi-dhu-ĭámŭ), viduitã (vi-dhu-í-tã), viduiri/viduire (vi-dhu-í-ri) – shuts, putsãn cãti putsãn, unã vidã tra s-intrã tu-un lucru
{ro: înşuruba}
{fr: visser}
{en: screw}

§ viduit2 (vi-dhu-ítŭ) adg viduitã (vi-dhu-í-tã), viduits (vi-dhu-ítsĭ), viduiti/viduite (vi-dhu-í-ti) – (lucru) tsi easti ncãrfusit cu-unã vidã; (vidã) tsi easti bãgatã tu-un lucru
{ro: înşurubat}
{fr: vissé}
{en: screwed}

§ viduiri2/viduire (vi-dhu-í-ri) sf viduiri (vi-dhu-írĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndi si nvidueashti tsiva
{ro: acţiunea de a înşuruba; înşurubare}
{fr: action de visser}
{en: action of screwing}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã