DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

agoyi/agoye

agoyi/agoye (a-ghó-yi) sf agoyi (a-ghóyĭ) – pãradzlji (i altu tsiva) tsi dau tra s-ufilisescu trã niscãntu chiro un lucru tsi nu easti a meu, ma di cari am ananghi (casã, cal, amaxi, etc.); nichi, cherã, chirã, chirii
{ro: chirie}
{fr: loyer, location}
{en: rent}
ex: shidem cu agoyi (nichi); loai un cal cu agoyi (nichi); cãtã agoyi (nichi) plãteshti?

§ aguyipsescu (a-ghu-yip-sés-cu) vb IV aguyipsii (a-ghu-yip-síĭ), aguyipseam (a-ghu-yip-seámŭ), aguyipsitã (a-ghu-yip-sí-tã), aguyipsiri/aguyipsire (a-ghu-yip-sí-ri) – dau icã ljau cu agoyi un lucru (casã, cal, amaxi, etc.); aguyisescu, nichisescu, anichisescu
{ro: închiria}
{fr: louer}
{en: rent, let}
ex: aguyipsii un cal

§ aguyipsit (a-ghu-yip-sítŭ) adg aguyipsitã (a-ghu-yip-sí-tã), aguyipsits (a-ghu-yip-sítsĭ), aguyipsiti/aguyipsite (a-ghu-yip-sí-ti) – loat icã dat cu nichi (casã, cal, amaxi, etc.); aguyisit, nichisit, anichisit
{ro: închiriat}
{fr: loué}
{en: rented, let}

§ aguyipsiri/aguyipsire (a-ghu-yip-sí-ri) sf aguyipsiri (a-ghu-yip-sírĭ) – loari icã dari cu nichi (casã, calj, etc.); aguyisiri, nichisiri, anichisiri
{ro: acţiunea de a închiria; închiriere}
{fr: action de louer}
{en: action of renting, of letting}
ex: s-aguyisiri casa, va tsã u pãltescu; aguyisirã calj tra s-ducã n hoarã

§ aguyisescu (a-ghu-yi-sés-cu) vb IV aguyisii (a-ghu-yi-síĭ), aguyiseam (a-ghu-yi-seámŭ), aguyisitã (a-ghu-yi-sí-tã), aguyisiri/aguyisire (a-ghu-yi-sí-ri) – (unã cu aguyipsescu)

§ aguyisit (a-ghu-yi-sítŭ) adg aguyisitã (a-ghu-yi-sí-tã), aguyisits (a-ghu-yi-sítsĭ), aguyisiti/aguyisite (a-ghu-yi-sí-ti) – (unã cu aguyipsit)

§ aguyisiri/aguyisire (a-ghu-yi-sí-ri) sf aguyisiri (a-ghu-yi-sírĭ) – (unã cu aguyipsiri)

§ aguyeat (a-ghu-yĭátŭ) sm, sf, adg aguyeatã (a-ghu-yĭá-tã), aguyeats (a-ghu-yĭátsĭ), aguyeati/aguyeate (a-ghu-yĭá-ti) – (asel) tsi lja (icã da) cu nichi (casã, cal, amaxi, etc.); (atsel) tsi cãrteashti caljlji icã amaxea traptã di calj; atsel tsi fatsi s-imnã caljlji sh-ari vrundida-a caljlor; chiragi

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

chirii/chirie

chirii/chirie (chi-rí-i) sf chirii (chi-ríĭ) – pãradzlji (i altu tsiva) tsi dau tra s-nichisescu (s-ufilisescu) trã niscãntu chiro un lucru xen (cari nu-i a meu) ma di cari am ananghi (casã, cal, amaxi, etc.); agoyi, nichi, cherã, chirã
{ro: chirie}
{fr: loyer, location}
{en: rent}
ex: ari casã cu chirii (nichi); canda li-avea cicioarili cu chirii loati, ashi li-avea curmati; gura nu caftã chirii ti zburãri; gura chirii nu-nj caftã, ma nitsi cu chirii-i datã

§ chirã (chi-rắ) sm chiradz (chi-rádzĭ) – (unã cu chirii)

§ cherã3 (chĭe-rắ) sm cheradz (chĭe-rádzĭ) – (unã cu chirii)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

nichi/niche

nichi/niche (ní-chi) sf nichi (níchĭ) – pãradzlji (i altu tsiva) tsi dau tra s-ufilisescu trã niscãntu chiro un lucru tsi nu lu-am, ma di cari am ananghi (casã, cal, amaxi, etc.); agoyi, cherã, chirã, chirii
{ro: chirie}
{fr: loyer, location}
{en: rent}
ex: nichea di casã

§ nichisescu2 (ni-chi-sés-cu) vb IV nichisii (ni-chi-síĭ), nichiseam (ni-chi-seámŭ), nichisitã (ni-chi-sí-tã), nichisiri/nichisire (ni-chi-sí-ri) – dau i ljau cu nichi unã casã; ljau cu agoyi (ma multu cal, amaxi, etc.); anichisescu, aguyipsescu, aguyisescu
{ro: închiria}
{fr: louer}
{en: rent, lease}

§ nichisit2 (ni-chi-sítŭ) adg nichisitã (ni-chi-sí-tã), nichisits (ni-chi-sítsĭ), nichisiti/nichisite (ni-chi-sí-ti) – loat icã dat cu nichi (casã, cal, amaxi, etc.); anichisit, aguyipsit, aguyisit
{ro: închiriat}
{fr: loué}
{en: rented}

§ nichisi-ri2/nichisire (ni-chi-sí-ri) sf nichisiri (ni-chi-sírĭ) – loari icã dari cu nichi (casã, cal, amaxi, etc.); aguyisiri, nichisiri, anichisiri
{ro: acţiunea de a închiria; închiriere}
{fr: action de louer}
{en: action of renting}

§ anichisescu2 (a-ni-chi-sés-cu) vb IV anichisii (a-ni-chi-síĭ), anichiseam (a-ni-chi-seámŭ), anichisitã (a-ni-chi-sí-tã), anichisiri/anichisire (a-ni-chi-sí-ri) – (unã cu nichisescu2)

§ anichisit2 (a-ni-chi-sítŭ) adg anichisitã (a-ni-chi-sí-tã), anichisits (a-ni-chi-sítsĭ), anichisiti/anichisite (a-ni-chi-sí-ti) – (unã cu nichisit2)

§ anichisiri2/anichisire (a-ni-chi-sí-ri) sf anichisiri (a-ni-chi-sírĭ) – (unã cu nichisiri2)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ufelii/ufelie

ufelii/ufelie (u-fé-li-i) sf ufelii (u-fé-liĭ) – atsea tsi-l fatsi un lucru s-ahãrzeascã tsiva (s-hibã lipsit, etc.) tsiva; amintaticlu tsi lu-adutsi un lucru; hãiri, prucuchii, lipsitã, amintatic
{ro: folos}
{fr: utilité, profit}
{en: utility, profit}

§ ofelim (o-félimŭ) adg ofelimã (o-fé-li-mã), ofelinj (o-félinjĭ), ofelini/ofeline (o-fé-li-ni) – tsi lj-adutsi ufelii a unui lucru; (lucru) di cari omlu ari ananghi; atsea (luguria) tsi lipseashti si s-facã (tra si s-bitiseascã) un lucru; lipsit, anãnghios
{ro: util, necesar}
{fr: utile, nécessaire}
{en: useful, necessary}

§ ufilisescu (u-fi-li-sés-cu) vb IV ufilisii (u-fi-li-síĭ), ufiliseam (u-fi-li-seámŭ), ufilisitã (u-fi-li-sí-tã), ufilisiri/ufilisire (u-fi-li-sí-ri) – fac un lucru tsi nj-adutsi un amintatic, unã ufelii; ved hãiri di la un lucru tsi-l fac; mi-agiut cu-un lucru ofelim tra s-nj-agiungu un scupo; filisescu
{ro: folosi, servi, fi de folos}
{fr: profiter, servir, être util}
{en: profit, serve, be useful}

§ ufilisit (u-fi-li-sítŭ) adg ufilisitã (u-fi-li-sí-tã), ufilisits (u-fi-li-sítsĭ), ufilisi-ti/ufilisite (u-fi-li-sí-ti) – tsi ari vidzutã hãiri; tsi ari avutã un amintatic di lucrul tsi-l featsi; (lucrul) cu cari mi-agiut (cã nj-easti lipsit, ofelim) tra s-nj-agiungu scupolu; filisit
{ro: folosit, (lucru) cu care s-a servit; care a profitat}
{fr: qui a profité, qui a été servi}
{en: who has profited, who has been served}

§ ufilisiri/ufilisire (u-fi-li-sí-ri) sf ufilisiri (u-fi-li-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva ufiliseashti tsiva; filisiri, ufelii, amintatic
{ro: acţiunea de a folosi, de a servi, de a fi de folos; profit, folos}
{fr: action de profiter, de servir, d’être util; bénéfice, gain}
{en: action of making a profit, of serving, of being useful; profit, gain}

§ filisescu (fi-li-sés-cu) vb IV filisii (fi-li-síĭ), filiseam (fi-li-seámŭ), filisitã (fi-li-sí-tã), filisi-ri/filisire (fi-li-sí-ri) – (unã cu ufilisescu)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn