DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

tsãtsã

tsãtsã (tsắ-tsã) sf tsãtsã (tsắ-tsã) – partea (ca un njic ohtu di carni) tsi easi dininti dit cheptul a muljariljei, cari da laptili cu cari sh-hrãneashti natlu dupã tsi s-amintã; sin, cheptu, udzir (la prãvdzã);
(expr:
1: tsãtsa di tufechi = partea di la tufechi iu s-bagã capsa;
2: lj-dau tsãtsã (a njiclui); lj-dau s-bea tsãtsã = lj-dau a njiclui s-sugã lapti di la tsãtsã;
3: tsãtsã n gurã = etimã, ai un lucru fãrã s-lucredz tri el;
4: escu pi tsãtsã = escu ninga njic;
5: aflu nã tsãtsã s-sug = aflu tsiva di iu (cariva di la cari) pot s-amintu tsiva fãrã ca s-am ananghi s-lucredz;
6: ninga sudzi tsãtsã = easti ninga ageamit, easti ninga cu mintea nicoaptã, easti hazo;
7: canda-aeri ti curmash di tsãtsã = ti portsã ca un cilimean ageamit)
{ro: sân, ţâţă, mamelă}
{fr: sein, mamelle}
{en: breast}
ex: njic ãnj escu, shi nj-ahãrdzescu, suflit di om hrãnescu (angucitoari: tsãtsãli di muljari); dauã cãciubi tu-unã aripã (angucitoari: tsãtsãli di muljari); dzatsi stringu, patru plãngu (angucitoari: tsãtsãli di vacã); patru cãtruvi cu gura nghios shi nu s-vearsã (angucitoari: tsãtsãli di vacã); di tsãtsã sh-lu sãturã; ninga sudzi tsãtsã (sinlu); ficiorlu, cari s-nu plãngã, nu-lj da mã-sa tsãtsã; mutrea-nj tsãtsãli! mutrea-nj cusitsãli!; crutsi cãt nã prunã sum tsãtsa ndreaptã, sumsoarã; s-bãnedz ca vãrã cãtsel orbu, tsãtsã n gurã
(expr: s-ashteptsã s-tsã si da mãcarea etimã); aflarã sh-nãsh aestã tsãtsã shi u sug
(expr: aflarã iu s-ducã tra s-arãdã pri cariva shi s-poatã s-amintã tsiva lishor, fãrã multu lucru); li va tsãtsã n gurã
(expr: li va etimi, fãrã s-facã tsiva ti eali)

§ tsãtsos (tsã-tsósŭ) adg tsãtsoasã (tsã-tsŭá-sã), tsãtsosh (tsã-tsóshĭ), tsãtsoasi/tsãtsoase (tsã-tsŭá-si) – tsi ari tsãtsi mãri
{ro: ţâţos}
{fr: mamelu, qui a de grosses mamelle}
{en: with large breasts}
ex: vaca tsi-aveam eara tsãtsoasã (cu tsãtsã mãri)

§ tsãtsuescu (tsã-tsu-ĭés-cu) vb IV tsãtsuii (tsã-tsu-íĭ), tsãtsueam (tsã-tsu-ĭámŭ), tsãtsuitã (tsã-tsu-í-tã), tsãtsuiri/tsãtsuire (tsã-tsu-í-ri) – ãlj dau a njiclui s-sugã lapti di la tsãtsã; alãptedz (cu tsãtsa)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn