DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

chiustecã

chiustecã (chĭus-té-cã) sf chiustets (chĭus-tetsĭ) – aradã di (unã soi di) neali bãgati unlu tu-alantu shi ligati tra s-facã ca unã soi di funi (di metal) cu cari si s-leagã lucri (cu cari s-acatsã oara i cãstura di curauã, cari s-bagã di gushi ca unã stulii, cu i fãrã crutsi acãtsatã di nãsã, etc.); chiustechi, alis, altsu, alsidã, alisidã, singir, shingir, singiri, shingiri, zingir, silivar, sulivar, catinã, cadenã, cãrtelj, brangã, prangã, heari
{ro: lanţ}
{fr: chaîne de montre, entrave de chaîne}
{en: chain; watch chain}
ex: s-agioacã cu chiusteca (alislu) di sãhati; ts-alas chiusteca (alsida), flurii suti; cu-unã chiustecã (alsidã) di-asimi pri cheptu; chiustetsli asuna pri cheptu

§ chiustechi/chiusteche (chĭus-té-chi) sf chiustechi (chĭus-techĭ) – (unã cu chiustecã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

gimii/gimie

gimii/gimie (gi-mí-i) sf gimii (gi-míĭ) – binaea (casa) analtã (multi ori cu un pirgu, unã minarei), tu cari turtsãlj cu muezinlu-a lor sã ncljinã al Dumnidzã (Allah); geamii, miceti, techi, tiche, teche
{ro: geamie, moschee}
{fr: mosquée}
{en: mosque}
ex: tricurã nãshti ornji shi mi mutarã nsus, ca dzatsi gimii

§ geamii/geamie (gĭa-mí-i) sf geamii (gĭa-míĭ) – (unã cu gimii)
ex: suntu multi sh-mushati geamii n Sãrunã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tiche

tiche (ti-chĭé) sm tichedz (ti-chĭédzĭ) –
1: loc iu bãneadzã putsãnj cãlugãri (poati sh-unlu singur), diparti di lumi; mãnãstir njic;
2: binaea (casa) tu cari turtsãlj sã ncljinã al Dumnidzã (Allah); techi, teche, geamii, gimii, miceti
{ro: schit, moschee}
{fr: couvent de derviches, mosquée}
{en: hermitage, mosque}

§ teche (te-chĭé) sm techedz (te-chĭédzĭ) – (unã cu tiche)

§ techi1/teche (té-chi) sf pl(?) – (unã cu tiche)
ex: dishcljisi nã dugani la techea

§ tecã (té-cã) adv – tsi easti fãrã preaclji; fãrã sots; techi, singur
{ro: fără pereche, fără soţ}
{fr: sans paire, impair (nombre)}
{en: without pair, single, odd (number)}
ex: nu s-bãneadzã tecã (singur, fãrã sots, fãrã nicuchirã i nicuhir); armasi tecã (veduu); numirli tecã (fãrã sots)

§ techi2 (téchĭ) adv – (unã cu tecã)
ex: cift, techi? (preaclji, fãrã preaclji?)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã