DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

pilister

pilister (pi-lis-térŭ) sm, sf pilisterã (pi-lis-té-rã), pilisteri (pi-lis-térĭ), pilisteri/pilistere (pi-lis-té-ri) – pulj mari cãt unã gai, cu peanili tsi pot s-lja hroma albã, murnã, lai, etc., cu dintana shcurtã, cari poati s-bãneadzã sh-agru, ma di-aradã bãneadzã imir piningã casili-a oaminjlor; pirister; purumbu, pãrumbu, purung
{ro: porumbel}
{fr: pigeon, colombe}
{en: pigeon, dove}
ex: doi pi-listeri, pitricuts di feata alantã, vinjirã shi shidzurã; feata tu fugã sh-lo shi pilisterlji cu paea-alantã; pitreatsi ninga un pilister cu cartea ligatã di gushi

§ pirister (pi-ris-térŭ) sm piristeri (pi-ris-térĭ) – (unã cu pilister)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

pishtireauã1

pishtireauã1 (pish-ti-reá-ŭã) sf pishtirei (pish-ti-réĭ) – guvã adratã di fisi prit cari s-intrã tu loc (di-aradã la munti, multi ori ahãntu mari, cã omlu poati si ncapã shi s-bãneadzã nuntru); pishcireauã, spilã, spilei, spiljauã, spilj
{ro: peşteră, cavernă}
{fr: antre, grotte, caverne}
{en: cave, cavern}
ex: tu pishtireauã bãna lamnja; eara nã pishtireauã (spilã) shi sh-avea nã lãgumi, tsi isha mardzinea di-amari; tricurã piningã unã pishtireauã mari (spilã); intrarã shi tru-atsea pishtireauã, cari eara lungã, largã, ahãndoasã shi multu ntunicoasã; cã tut loclu lu-alãgãm shi tru pishtireaua-aestã nu in-trãm; izvurul di la pishtiteauã

§ pishcireauã1 (pish-ci-reá-ŭã) sf pishcirei (pish-ci-réĭ) – (unã cu pishtireauã1)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

spilã

spilã (spí-lã) sf spili/spile (spí-li) – guvã adratã di fisi prit cari s-intrã tu loc (ma multu la munti, multi ori ahãntu mari, cã omlu poati si ncapã shi s-bãneadzã nuntru); spilei, spiljauã, spilj, pishtireauã, pishcireauã
{ro: peşteră, cavernă}
{fr: grotte, caverne}
{en: cave, cavern}
ex: puljlji di tru spilã (pishtireauã), tsiurã cu njilã; dzãnã di tru spilã; vili di tru spili; azi, gione, bãnãm ca tu-unã spilã

§ spilei/spilee (spi-lé-i) sf spilei (spi-léĭ) – (unã cu spilã)

§ spiljauã1 (spi-ljĭá-ŭã) sf spiljei (spi-ljĭéĭ) – (unã cu spilã)

§ spilj1 (spíljĭŭ) sn spilji/spilje (spí-lji) – (unã cu spilã)
ex: cãlcarã pãduri, muntsã, spilji, ma di torlu a furlor nu deadirã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã