DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

shilvari/shilvare

shilvari/shilvare (shil-vá-ri) sf shilvãri (shil-vắrĭ) – pantaloni largã purtatã di turtsãlj di-aoa sh-un chiro; shãlvari, shilivari, shilvãrushi, brecushi
{ro: şalvari}
{fr: large pantalon en laine porté par les turques}
{en: large trousers worn by Turks}
ex: tu fundul di shilvari

§ shilivari/shilivare (shi-li-vá-ri) sf shilivãri (shi-li-vắrĭ) – (unã cu shilvari)

§ shulivari/shulivare (shĭu-li-vá-ri) sf shulivãri (shĭu-li-vắrĭ) – (unã cu shilvari)
ex: shulivãri chindisiti

§ shilvãrushi/shilvãrushe (shil-vã-rú-shi) sf shilvã-rushi/shilvãrushe (shil-vã-rú-shi) – shilvari njicã
{ro: nădragi, şalvari mici}
{fr: petite “shilvari”}
{en: small “shilvari”}

§ shãlva-ri/shãlvare (shãl-vá-ri) sf shãlvãri (shãl-vắrĭ) – (unã cu shil-vari)
ex: poartã sh-adz shãlvãri, nu va s-bagã tu strimti

§ shãl-vãrar (shãl-vã-rárŭ) sm shãlvãrari (shãl-vã-rárĭ) – atsel tsi fatsi, vindi i poartã shãlvãri
{ro: cel care face, vinde sau poartă şalvari}
{fr: celui qui fait, vend ou porte “shalvari”}
{en: the one who makes, sells or wears “shalvari”}
ex: shãlvãrarlu nu lj-adusi pãnã tora mintanea

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ceacshiri

ceacshiri (cĭac-shírĭ) sf pl – soi di pantaloni lãrdzi (shilvari) i zmeani di pãndzã purtati di turtsã; cihshiri, cidic, cinteni, shilvãri
{ro: largi pantaloni de pânză (şalvari, izmene) purtaţi de turci}
{fr: large pantalon (caleçons) de toile porté par les turcs}
{en: large linen pants worn by Turks}
ex: muljerli a turtsilor purta nãoarã ceacshiri

§ cihshiri/cihshire cih-shí-ri) sf cihshiri (cih-shírĭ) – (unã cu ceacshiri)

§ cinteni/cintene sf pl – soi di pantaloni lãrdzi (shilvari) i zmeani di pãndzã (tsi sh-u-aduc multu cu ceacshirli) purtati di-aradã di arbineasili turcali; ceacshiri, cihshiri, cidic, shilvãri
{ro: un fel de şalvari femeieşti purtaţi de femeile albaneze musulmane}
{fr: large pantalon de toile porté par les femmes albanaises musulmanes}
{en: large linen pants worn by Albanian moslem women}
ex: multi muljeri sh-bãrbats poartã cinteni

§ cidic (ci-dícŭ) sn ciditsi/ciditse (ci-dí-tsi) – soi di pantaloni lãrdzi (shilvari) di pãndzã purtati di huryeatslji arbinesh; ceacshiri, cihshiri, cinteni, shilvãri
{ro: largi pantaloni purtaţi de ţăranii albanezi}
{fr: large pantalon porté des paysans d’Albanie}
{en: large pants worn in Albania}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

silinicã

silinicã (si-li-ní-cã) sf silinitsi/silinitse (si-li-ní-tsi) –
1: tsãsãturã (pãndzã) moali sh-lishoarã di lãnã, bumbac i mitasi;
2: stranj mplitit tsi s-poartã di-aradã pisti cãmeashi, tu partea di nsus a truplui, cu mãnits i fãrã mãnits, tra s-tsãnã cãldurã; sãlnicã, sel-nicã, flanelã, fanelã, catasarcu, catasarcã, coaci, gãdzoafã, cãmã-geanã, cãmãgelã
{ro: flanelă; pânză de mătase (lână, bumbac)}
{fr: flanelle; toile en soie (coton, laine)}
{en: sweater; silk (cotton, wool) linen or cloth}
ex: cai nveastã nauã nu-ari sh-cãti nã cãmeashi di silinicã? (pãndzã di mitasi?)

§ selnicã (sel-ní-cã) sf selnitsi/selnitse (sel-ní-tsi) – (unã cu silinicã)

§ sãlnicã (sãl-ní-cã) sf sãlnitsi/sãlnitse (sãl-ní-tsi) – (unã cu silinicã)
ex: cãstrãnjotslji poartã shilvãri, sãlnits (faneli)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã