DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

sãrãge

sãrãge (sã-rã-gé) sm sãrãgeadz (sã-rã-gĭádzĭ) – lãngoari tsi s-aspuni multi ori cu umflarea (ufticoasã) a gljindurlor di la gushi; sãrãgeai, sãrgeai, gljindurã, scrofurã, broascã, plãscari, prãscari, priscari
{ro: scrofulă}
{fr: écrouelles, scrofules (chez les chevaux)}
{en: scrofula, king’s evil}

§ sãrãgeai/sãrãgeae (sã-rã-gĭá-i) sf sãrãgei (sã-rã-géĭ) – (unã cu sãrãge)
ex: lj-avea ishitã sãrãgeai (plãscari) pi zvercã

§ sãrgeai/sãrgeaie (sãr-gĭá-i) sf sãrgei (sãr-géĭ) – (unã cu sãrãge)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

broascã3

broascã3 (brŭás-cã) sf broashti/broashte (brŭásh-ti) – lãngoari, tsi s-aspuni multi ori ufticoasã, cu umflarea-a gljindurlor di la gushi; scrofurã, sãrãge, sãrãgeai, sãrgeai, plãscari, prãscari, priscari
{ro: scrofulă}
{fr: scrofules}
{en: scrofula, king’s evil}
ex: scosh broshti

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

gljindurã2

gljindurã2 (gljín-du-rã) sf gljinduri (gljín-durĭ) –
1: mãdular dit truplu-a omlui a curi lucru easti s-tragã lugurii dit sãndzi, s-li lucreadzã shi s-li prifacã tu-unã soi di dzamã tsi easti pitricutã deapoea tu truplu-a omlui (sãndzi, hicat, etc.); unã di dauãli gljinduri tsi s-aflã tu gushi, namisa di gurã shi gãrgãlan, di-unã parti sh-di-alantã;
2: lãngoari tsi s-aspuni cu umflarea-a gljin-durlor; scrofurã, sãrãge, sãrãgeai, sãrgeai, broascã, plãscari, prãs-cari, priscari
{ro: glandă; amigdală; tumoare, scrofulă, amigdalită}
{fr: glande, amygdale; tumeur, scrofule, écrouelles, amygdalite}
{en: gland; tonsil, scrofula, king’s evil, tonsillitis}
ex: tu truplu a yermului s-aflã dauã gljinduri; am gljindurã (plãscari) la gushi; l-fricai cu untulemnu la gushi ca sã-lj frãngu gljindurli

§ gljinduros2 (gljin-du-rósŭ) adg gljinduroasã (gljin-du-rŭá-sã), gljindurosh (gljin-du-róshĭ), gljinduroasi/gljinduroase (gljin-du-rŭá-si) – tsi easti lãndzit (cu gusha umflatã) di gljindurã (plãscari)
{ro: bolnav de amigdalită}
{fr: malade d’amygdalite}
{en: sick of tonsillitis}

§ ngljindur (ngljín-durŭ) vb I ngljindurai (ngljin-du-ráĭ), ngljinduram (ngljin-du-rámŭ), ngljinduratã (ngljin-du-rá-tã), ngljindurari/ngljindurare (ngljin-du-rá-ri) – nji si umflã gljindura di la gushi; hiu lãndzit di gljindurã
{ro: avea amigdalită}
{fr: être malade d’amygdalite}
{en: have tonsillitis}
ex: cum arãtseashti lji si ngljindurã (umflã gljindura) sum falcã

§ ngljindurat (ngljin-du-rátŭ) adg ngljinduratã (ngljin-du-rá-tã), ngljindurats (ngljin-du-rátsĭ), ngljindurati/ngljindurate (ngljin-du-rá-ti) – cu gljindura di la gushi umflatã
{ro: care are amigdalită}
{fr: malade d’amygdalite}
{en: sick of tonsillitis}
ex: lj-eara ngljinduratã (umflatã) gusha

§ ngljindurari/ngljindurare (ngljin-du-rá-ri) sf ngljindurãri (ngljin-du-rắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva lãndzidzashti di gljindurã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

plãscari/plãscare

plãscari/plãscare (plãs-cá-ri) sf plãscãri (plãs-cắrĭ) – lãngoari tsi s-aspuni cu umflarea-a gljindurlor; prãscari, priscari, gljindurã, scrofurã, sãrãge, sãrãgeai, sãrgeai, paradangalã, broascã
{ro: tumoare, amigdalită}
{fr: tumeur, amygdalite}
{en: tumor, tonsillitis}

§ prãscari/prãscare (prãs-cá-ri) sf prãscãri (prãs-cắrĭ) – (unã cu plãscari)

§ priscari/priscare (pris-cá-ri) sf priscãri (pris-cắrĭ) – (unã cu plãscari)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

scrofurã

scrofurã (scró-fu-rã) sf scrofuri/scrofure (scró-fu-ri) – lãngoari tsi s-aspuni multi ori ufticoasã sh-cu umflarea-a gljindurlor di la gushi; gljindurã, sãrãge, sãrãgeai, sãrgeai, broascã, plãscari, prãscari, priscari
{ro: scrofulă}
{fr: écrouelles, scrofule}
{en: scrofula, king’s evil}
ex: lj-ishi nã scrofurã (sãrãgeai, plãscari) sum ureaclji

§ scrufuros (scru-fu-rósŭ) adg scrufuroasã (scru-fu-rŭá-sã), scrufurosh (scru-fu-róshĭ), scrufuroasi/scrufuroase (scru-fu-rŭá-si) – tsi ari s-facã cu scrofura; tsi easti lãndzit di scrofurã
{ro: scrofulos}
{fr: scrofuleux}
{en: scrofulous}
ex: easti scrufuloasã, nu va s-bãneadzã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã