DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

canonã2

canonã2 (ca-nó-nã) sf canoani/canoane (ca-nŭá-ni) – hãlati (di-aradã unã cumatã di metal i lemnu ndreptu) cu cari s-trag cijdii (hãrãchi, arãdz) pri acoalã; cijdia (arada) tsi easti traptã (semnul tsi easti alãsat) cu cundiljlu pi-acoalã; harac, hãrachi, cijdii, aradã, riglã
{ro: linie, riglă}
{fr: règle (à régler le papier)}
{en: rule, ruler (to rule paper)}
ex: trapsi cijdiili cu canona (hãrachea, rigla)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

cijdii1/cijdie

cijdii1/cijdie (cij-dí-i) sf cijdii (cij-díĭ) – arada (hãrachea) ndreaptã tsi easti traptã (semnul tsi easti alãsat) cu cundiljlu pi-acoalã cu-un harac; hãrachi, harac, aradã
{ro: linie, riglă}
{fr: règle (à régler le papier)}
{en: rule, ruler (to rule paper)}
ex: tradzi cijdii cu mulidea sh-deapoea sã scrii

§ cijdisescu (cij-di-sés-cu) vb IV cijdisii (cij-di-síĭ), cijdiseam (cij-di-seámŭ), cijdisitã (cij-di-sí-tã), cijdisiri/cijdisire (cij-di-sí-ri) – fac (trag) cu cundiljlu cijdii (hãrãchi) pi-unã acoalã
{ro: linia, trage linii}
{fr: régler, tracer des lignes}
{en: rule, trace lines}
ex: nj-cijdisii tutã caligrafia (trapshu cijdii tu tifterea di scriari mushat)

§ cijdisit (cij-di-sítŭ) adg cijdisitã (cij-di-sí-tã), cijdisits (cij-di-sítsĭ), cijdisiti/cijdisite (cij-di-sí-ti) – tsi-lj s-ari trapsã cijdii; tsi ari cijdii; mplinã di cijdii; cu cijdii
{ro: liniat, cu linii}
{fr: réglé, tracé avec des lignes}
{en: ruled, traced with lines}
ex: easti cijdisitã (cu cijdii, hãrãchi) fila-aestã shi pãndza aestã

§ cijdisiri/cijdisire (cij-di-sí-ri) sf cijdisiri (cij-di-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu un cijdiseashti
{ro: acţiunea de a linia, de a trage linii; liniere}
{fr: action de régler, de tracer des lignes}
{en: action of ruling, of tracing lines}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

harac

harac (há-racŭ) sm harats (há-ratsĭ) – hãlati (di-aradã unã cumatã di metal i lemnu ndreptu) cu cari s-trag cijdii (hãrãchi) pri acoalã; cijdia tsi easti traptã (semnul tsi easti alãsat) cu cundiljlu pi-acoalã; hãrachi, cijdii, aradã, riglã, canonã
{ro: linie, riglă}
{fr: règle (à régler le papier)}
{en: rule, ruler (to rule paper)}
ex: trapshu cu haraclu (hãlatea, rigla), haratsi (cijdii, seamni pi-acoalã)

§ hãrachi/hãrache (hã-rá-chi) sf hãrãchi (hã-rắchĭ) – (unã cu harac)
ex: lã da cu hãrachea (hãlatea, rigla) pri mãnã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

strigã

strigã (strí-gã) sf stridz (strídzĭ) shi stridzi/stridze (strí-dzi) –
1: muljari (moashi) tsi fatsi mãyi;
2: suflitlu-a unui mortu tsi ari dipusã diznou pri loc ca unã prici fricoasã i ca unã fantazmã; striglã, mandisã, mãyistrã; (fig: strigã = muljari (moashi) urutã sh-arauã)
{ro: strigă, strigoaică}
{fr: sorcière strige}
{en: sorceress ghost}
ex: li vidzu atseali trei stridzi di moashi; striga vatãmã tuts cãts intrã tu casa-a ljei

§ striglã (strí-glã) sf strigli/strigle (strí-gli) – (unã cu strigã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã