DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

petsumã

petsumã (pé-tsu-mã) sf petsumi/petsume (pé-tsu-mi) shi pitsoma-ti/pitsomate (pi-tsó-ma-ti) – partea di dininti shi di nghios a pãputsãlor (pri cari s-calcã cãndu omlu imnã); cumatã di cheali (i altu lucru) tsi s-bagã (s-alicheashti, s-coasi i sã ncãrfuseashti) pristi partea din fatsã shi di nghios a pãputsãlor cãndu aestã s-mãcã shi pãputsãli fac guvi; balã, ghion, ghioni, ghionã, mingiusholã, mishusholji, sholi
{ro: talpă la încălţăminte, pingea}
{fr: semelle}
{en: sole (of shoe)}

§ pitsusescu (pi-tsu-sés-cu) vb IV pitsusii (pi-tsu-síĭ), pitsuseam (pi-tsu-seámŭ), pitsusitã (pi-tsu-sí-tã), pitsusiri/pitsusire (pi-tsu-sí-ri) – bag petsumi (sholi) nali la pãputsã
{ro: pingeli}
{fr: ressemeler de souliers}
{en: resole shoes}

§ pitsusit (pi-tsu-sítŭ) adg pitsusitã (pi-tsu-sí-tã), pitsusits (pi-tsu-sítsĭ), pitsusiti/pitsusite (pi-tsu-sí-ti) – (pãputsã) a curi ãlj s-ari bãgatã petsumã nauã
{ro: pingelit}
{fr: (soulier) ressemelé}
{en: (shoe) resoled}

§ pitsusiri/pitsusire (pi-tsu-sí-ri) sf pitsusiri (pi-tsu-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-bagã petsumi nali la pãputsã
{ro: acţiunea de a pingeli; pingelire}
{fr: action de ressemeler de souliers}
{en: action of resoling shoes}
ex: tsãruhili vor pitsusiri

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

balã3

balã3 (bá-lã) sf bali/bale (bá-li) – partea di dininti shi di nghios a pãputsãlor (pri cari s-calcã cãndu omlu imnã); cumatã di cheali (i altu lucru) tsi s-bagã (s-alicheashti, s-coasi i sã ncãrfuseashti) pristi partea din fatsã shi di nghios a pãputsãlor (cãndu aestã s-mãcã shi pãputsãli fac guvi); petsumã, mingiusholã, mishusholji, sholi, ghion, ghioni, ghionã
{ro: talpă la încălţăminte, pingea}
{fr: semelle}
{en: sole (of shoe)}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ghion2

ghion2 (ghĭónŭ) sn ghionuri (ghĭó-nurĭ) – partea di dininti shi di nghios a pãputsãlor (pri cari calcã omlu cãndu imnã); cumatã di cheali (i altu lucru) tsi s-bagã (s-alicheashti, s-coasi i sã ncãrfuseashti) pristi partea din fatsã shi di nghios a pãputsãlor cãndu aestã s-mãcã shi pãputsãli fac guvi; ghionã, ghioni, balã, petsumã, mingiusholã, mishusholji, sholi
{ro: talpă la încălţăminte, pingea}
{fr: semelle}
{en: sole (of shoe)}

§ ghionã (ghĭó-nã) sf ghionj (ghĭónjĭ) – (unã cu ghion2)
ex: nu fu ghiona bunã cã s-arupsi troarã

§ ghioni2/ghione (ghĭó-ni) sf ghionj (ghĭónjĭ) – (unã cu ghion2)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

sholi/shole

sholi/shole (shĭó-li) sf sholi/shole (shĭó-li) – partea di dininti shi di nghios a pãputsãlor (pri cari s-calcã cãndu omlu imnã); cumatã di cheali (i altu lucru) tsi s-bagã (s-alicheashti, s-coasi i sã ncãrfuseashti) pristi partea din fatsã shi di nghios a pãputsãlor cãndu aestã s-mãcã shi pãputsãli fac guvi; ghion, ghioni, ghionã, balã, petsumã, mingiusholã, mishusholji
{ro: talpă la încălţăminte, pingea}
{fr: semelle}
{en: sole (of shoe)}

§ mingiusholã (min-gĭu-shĭó-lã) sf mingiusholi/mingiushole (min-gĭu-shĭó-li) – (unã cu sholi)
ex: a tsãruhilor lã tricui min-giusholi

§ mishusholji/mishusholje (mi-shĭu-shĭó-lji) sf mishusholji/mishusholje (mi-shĭu-shĭó-lji) – (unã cu sholi)
ex: bãgai mishusholji la pãputsã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã