DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

paraxin

paraxin (pa-rác-sinŭ) adg paraxinã (pa-rác-si-nã), paraxinj (pa-rác-sinjĭ), paraxini/paraxine (pa-rác-si-ni) – tsi easti altã soi dicãt lucrili di-aradã cu cari lumea easti nvitsatsã; (lucru) tsi ti fatsi s-ti ciuduseshti (s-ti njiri, s-ti uinjiseshti, etc.) cã nu ti-ashtiptai s-lu vedz ashi cum aspuni; tsi easti trã ciudii (thamã, nishani, etc.); tronciu, toafi, alocut, ahoryea, ciudios
{ro: straniu, bizarre}
{fr: bi-zarre, étrange, étonnant}
{en: strange, peculiar, astonishing}
ex: paraxinã-lj si pari zburãrea umineascã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

alocut

alocut (a-ló-cutŭ) adg alocutã (a-ló-cu-tã), alocuts (a-ló-cutsĭ), alocuti/alocute (a-ló-cu-ti) – tsi nu-ari aradã; tsi s-aflã tu-unã stari (catastasi, arãeatã, atãxii, mintiturã) fãrã-aradã; tsi nu easti unã soi cu-alantã dunjai; paraxin, tronciu, ahoryea
{ro: dezordonat, bizar}
{fr: pêle-mêle, désordonné; bizarre}
{en: untidy; odd, strange}
ex: om alocut (tsi nu-ari aradã, tsi easti ahoryea, tronciu)

§ alocuta (a-ló-cu-ta) adv – (lucri) tsi s-aflã amisticati, mprusculiti, bãgati un pisti-alantu fãrã nitsiunã aradã, di nu shtii omlu iu poati s-aflã tsi caftã; ghilishti, alandala, darmadan, cioarã-boarã, ciora-bora
{ro: talmeş-balmeş}
{fr: pêle-mêle}
{en: pell-mell, helter skelter}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ixotic

ixotic (ig-zó-ticŭ) adg ixoticã (ig-zó-ti-cã), ixotits (ig-zó-titsĭ), ixotitsi/ixotitse (ig-zó-ti-tsi) – lucru (pravdã, arburi, lilici, etc.) tsi yini dit (tsi s-aflã i tsi bãneadzã tu) locuri ndipãrtati, multi ori dit locurli multu caldi;
(expr:
1: plantã (arburi, lilici, etc.) ixoticã = plantã (arburi, lilici, etc.) tsi easti adusã dit locuri xeani, caldi i arãts, di-aradã ndipãrtati, tra s-hibã criscutã tu locurli a noastri;
2: lucru ixotic = lucru tsi easti ca paraxin, alocuta, tsi nu sh-u-adutsi dip cu lucrili di-aradã, ashi cum suntu eali cunuscuti)
{ro: exotic}
{fr: exotique}
{en: exotic}
ex: tu grãdina-a lui, ari plãntatã mash planti ixotitsi (adusi dit locuri xeani, caldi, multu ndipãrtati)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tronciu

tronciu (trón-cĭu) adg tronci/tronce (trón-ci), tronci (trón-ci), tronci/tronce (trón-ci) – tsi easti altã soi dicãt lucrili di-aradã cu cari lumea easti nvitsatsã; (lucru) tsi-l fatsi omlu s-ciuduseascã (si s-njirã, si s-uinjascã, etc.) cã nu s-ashtipta s-lu veadã ashi cum aspuni; tsi easti trã ciudii (thamã, nishani, etc.); paraxin, toafi, alocut, ahoryea
{ro: bizar, ciudat}
{fr: bizarre, singulier}
{en: bizarre, peculiar}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

zuzul

zuzul (zú-zulŭ) sm zuzulj (zú-zuljĭ) – lucru tsi easti yiu, tsi bãneadzã; hiintsã, prici, pravdã, etc.; (fig: zuzul = prici tsi easti altã soi, ahoryea di-alanti prici, trã ciudii, paraxinã, alocuta, etc.)
{ro: vieţuitoare}
{fr: animalcule}
{en: creature, living being}
ex: aoatsi easti un zuzul
(expr: prici alocuta, ahoryea di-alti prici), om, drac, tsi vai hibã nu shtiu; nãs sh-u-avea s-aflã vãrã zuzul, vãrã prici

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã