DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

parangã

parangã (pa-rán-gã) sf parãndzi (pa-rắn-dzi) – casã njicã, adratã di-aradã di scãnduri cu-un singur udã njic, iu poati s-bãneadzã oaminj cãtivãrãoarã, ma cama multili ori mplini di lucri (fimiridz, biuturi, etc.) tsi s-vindu ca dit unã ducheani
{ro: baracă}
{fr: baraque}
{en: booth}
ex: dishcljisi nã parangã iu s-vindã biuturi

§ barangã (ba-rán-gã) sf barãndzi (ba-rắn-dzi) – (unã cu parangã)

§ parangagi (pa-ran-ga-gí) sm parangageadz (pa-ran-ga-gĭádzĭ) – atsel tsi tsãni unã parangã; un tsi lucreadzã la unã parangã
{ro: care are sau lucreadză la o baracă}
{fr: qui a ou qui travaille dans une baraque}
{en: one who has or sells from a booth}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

spãrangã

spãrangã (spã-rán-gã) sf spãrãnghi (spã-rắn-ghi) – numã datã la unã soi di earbã, criscutã di om tu bãhceadz trã mãcari icã tu glastri n casã trã mushuteatsã (ma earbã tsi poati s-creascã sh-agrã prit pãshunj, tufishuri, locuri arinoasi, etc.), cu arãdãtsina cãrnoasã sh-cu frãndzãli tsi armãn nicriscuti shi sta alichiti di lumachi (ca unã soi di soldzã); lumachea cu-aesti frãndzã armasi nicriscuti, tsi easti multu nostimã tu mãcari, cãndu easti ninga tinirã shi freshcã
{ro: sparanghel}
{fr: asperge}
{en: asparagus}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã