DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

pãpãdulã

pãpãdulã (pã-pã-dú-lã) sf pãpãduli/pãpãdule (pã-pã-dú-li) – gãrnuts di misur uscat tsi s-mãcã dupã tsi easti friptu pri foc (umflat sh-cripat di sh-u-adutsi cu-unã lilici albã); pufcã, pofchi (pl), cãrcãlji
{ro: floricele de porumb}
{fr: grain de maïs grillé}
{en: popcorn}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

pufcã

pufcã (púf-cã) sf pufchi/pufche (púf-chi) – gãrnuts di misur uscat tsi s-mãcã dupã tsi easti friptu pri foc (umflat sh-cripat di sh-u-adutsi cu-unã lilici albã); pofchi (pl), pãpãdulã, cãrcãlji; (fig: pufchi/pufche = lucruri di njicã simasii; lucruri di njicã tinjii tsi nu ahãrzescu multu; zboarã goali; bufchi, bãrcudii, curcufeli, curcufexali, chirãturi, lãpãrdii, mandzali, lishinãturi, palavri, pãlavri, papardeli, shahlamari, zacati, zãcãturi)
{ro: floricele de porumb}
{fr: grain de maïs grillé}
{en: popcorn}
ex: lj-ishirã pufchili (pãpãdulili) buni, cara fu misurlu bun

§ pufcagi (puf-ca-gí) sm pufcageadz (puf-ca-gĭádzĭ) – un tsi fatsi icã vindi pufchi
{ro: acela care face sau vinde floricele de porumb}
{fr: celui qui fait ou vend des grains de maïs grillé}
{en: who makes or sells popcorn}
ex: el easti pufcagilu tsi vindi pufchi n hoarã

§ pofchi/pofche (póf-chi) sf pl – (unã cu pluralu pufchi a zborlui pufcã)
ex: acumpãrã di la bitãrna-aestã, pofchi

§ puf! (púhŭ) inter – zbor tsi caftã s-aspunã vrondul tsi s-fatsi cãndu vimtul easi cu puteari dit un lucru tsi plãscãneashti (cãndu plãscãnescu pofchili, cãndu cariva tradzi unã bishinã, etc.)
{ro: interjection care caută să imite aerul care iese când se desumflă ceva}
{fr: interjection imitant l’air qui souffle tout d’un coup}
{en: interjection trying to imitate the sound of the air that gets out from something}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã