DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

nb…

nb… (tu nchisita-a zboarãlor) – vedz shi zboarãli tsi nchisescu fãrã boatsea “n” ditu nchisitã, icã zboarãli tsi nchisescu cu mb…, np…, mp…, anb…, amb…, ãnb…, ãmb…, anp…, amp…, ãnp…, shi ãmp…; [adutsem aminti cã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) s-astãsi nomlu: “Zboarãli tsi s-avdu cu sonlu m/n nãintea sonurlor b shi p va si sã scrii totna cu m, vãrnãoarã cu n; …… singura exceptsii easti zborlu di arãzgã nturtseascã (chirut azã dit limbã), onbash”]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

np…

np… (tu nchisita-a zboarãlor) – vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu mp… shi mb…; [adutsem aminti cã la Simpozionlu di Standar-dizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) s-astãsi nomlu: “Zboarãli tsi s-avdu cu sonlu m/n nãintea sonurlor b shi p va si sã scrii totna cu m, vãrnãoarã cu n; …… singura exceptsii easti zborlu di arãzgã nturtseascã (chirut azã dit limbã), onbash”]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã