DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

ngljimã

ngljimã (ngljí-mã) sf (adv) ngljimi/ngljime (ngljí-mi) – isturii shcurtã i zboarã tsi li dzãtsi omlu tra s-facã hazi icã si sh-arãdã di tsiva i cariva (tra s-facã lumea s-arãdã); ãngljimã, gljimã, shicã, shicai, gifã, schertsã
{ro: glumă}
{fr: plaisanterie}
{en: joke, jest}
ex: nãsu-ngljimã (shicai) nu shi shtea; doauã zboarã, doauã ngljimi; fãtsea ngljimi (shicadz); ngljimili acãtsarã diznou; ngljimã cu armili nu-i bunã; tsi ngljimã easti cãndu-l vãtãmash?; ca pi-arãdeari, ca pi ngljimã (ca pi shicã) lji li dzãsi; fãtsea ngljimã (shicai) doilji; ari multu gustu cãndu-aspuni ngljimi; calu azbura multu ma shi draclu nu ngljimã (shicai)

§ ãngljimã (ãn-gljí-mã) sf ãngljimi/ãngljime (ãn-gljí-mi) – (unã cu ngljimã)
ex: Muscopulea avea averi mãri, nu ãngljimã (nu shicai; tu scriarea-a noastrã: nu ngljimã)

§ gljimã (gljí-mã) sf gljimi/gljime (gljí-mi) – (unã cu ngljimã)
ex: feci gljimã (shicadz) cu nãs

§ ngljimedz (nglji-médzŭ) vb I ngljimai (nglji-máĭ), ngljimam (nglji-mámŭ), ngljimatã (nglji-má-tã), ngljimari/ngljimare (nglji-má-ri) – dzãc zboarã i isturii shcurti tra s-fac hazi icã s-fac lumea s-arãdã; fac shicadz, fac hazi, nj-arãd, ngljim, ngljimuescu, ãngljimedz, ãngljimuescu, ngljinescu, ãngljinescu, shuguescu, shiguescu
{ro: glumi}
{fr: badiner, plaisanter}
{en: joke, make fun}
ex: nj-u ngljimam (fãtseam shicadz) cu nãs; nãsu-ngljimã shi nu shi shtea: cãndu zbura unã, zbor eara

§ ngljim (ngljímŭ) vb I ngljimai (nglji-máĭ), ngljimam (nglji-mámŭ), ngljimatã (nglji-má-tã), nglji-mari/ngljimare (nglji-má-ri) – (unã cu ngljimedz)

§ ngljimat (nglji-mátŭ) adg ngljimatã (nglji-má-tã), ngljimats (nglji-mátsĭ), ngljimati/ngljimati (nglji-má-ti) – tsi easti spus trã shicã; spus trã hazi; spus tr-arãdeari; ãngljimat, ngljimuit, ãngljimuit, ngljinit, ãngljinit, shuguit, shiguit
{ro: glumit}
{fr: badiné, plaisanté}
{en: made as a joke}

§ ngljimari/ngljimare (nglji-má-ri) sf ngljimãri (nglji-mắrĭ) – atsea tsi fatsi atsel tsi ngljimeadzã; ãngljimari, ngljimuiri, ãngljimuiri, ngljiniri, ãngljiniri, shuguiri, shiguiri

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn