DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

nãmãtisescu

nãmãtisescu (nã-mã-ti-sés-cu) (mi) vb IV nãmãtisii (nã-mã-ti-síĭ), nãmãtiseam (nã-mã-ti-seámŭ), nãmãtisitã (nã-mã-ti-sí-tã), nãmãtisiri/nãmãtisire (nã-mã-ti-sí-ri) – ãlj fac amãyi (tra s-patã tsiva icã s-lu fac s-adarã lucri tsi nu poati s-li facã, i nu vrea li-adra di-aradã sh-multi ori fãrã sã shtibã cã li-adarã); fac lucri (ca trã ciudii) tsi nu urmeadzã nomurli a fisiljei; mãyipsescu, amãyip-sescu, mãghipsescu, mãndipsescu, numãtsescu
{ro: fermeca, vrăji}
{fr: charmer, ensorceler; faire des sortilèges; jeter des sorts}
{en: bewitch, put a spell on, charm}
ex: shtii striga s-nãmãtiseascã (s-facã amãyi); nãmãtisea cãndu turna untulemnu shi yin

§ nãmãtisit (nã-mã-ti-sítŭ) adg nãmãtisitã (nã-mã-ti-sí-tã), nãmãtisits (nã-mã-ti-sítsĭ), nãmãtisiti/nãmãtisite (nã-mã-ti-sí-ti) – tsi easti faptu s-aibã puteari tsi easi nafoarã di nomurli a fisiljei; tsi easti faptu s-adarã lucri fãrã vrearea-a lui (tsi nu vrea li-adra di-aradã sh-multi ori fãrã sã shtibã cã li-adarã); mãyipsit, amãyipsit, mãghipsit, mãndipsit, numãtsit
{ro: fermecat, vrăjit}
{fr: ensorcelé, enchanté}
{en: bewitched, who is under a spell, charmed, enchanted}
ex: perlu-aestu nãmãtisit (mãyipsit); canda easti nãmãtisit (lj-si featsirã mãyi) di nu-aducheashti tsiva

§ nãmãtisi-ri/nãmãtisire (nã-mã-ti-sí-ri) sf nãmãtisiri (nã-mã-ti-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-arucã amãyi; mãyipsiri, amãyipsiri, mãghipsiri, mãndipsiri, numãtsiri
{ro: acţiunea de a fermeca, de a vrăji; vrăjire, fermecare}
{fr: action de charmer, d’ensorceler; de jeter des sorts; ensorcellement}
{en: action of bewitching, of putting a spell on, of charming}

§ numãtsescu2 (nu-mã-tsés-cu) (mi) vb IV numãtsii (nu-mã-tsíĭ), numãtseam (nu-mã-tseámŭ), numãtsitã (nu-mã-tsí-tã), numãtsiri/numãtsire (nu-mã-tsí-ri) – (unã cu nãmãtisescu)
ex: di-amãyi, di unã di-altã, nã dzãnã l-numãtsi (lj-featsi mãyi) s-moarã, shi sã nyeadzã; scoasi atumtsea doi peri hrisusits, lji-lj deadi shi-lj numãtsi (lã featsi mãyi) si s-facã, tsi va caftã ficiorlu

§ numãtsit2 (nu-mã-tsítŭ) adg numãtsitã (nu-mã-tsí-tã), numãtsits (nu-mã-tsítsĭ), numãtsiti/numãtsite (nu-mã-tsí-ti) – (unã cu nãmãtisit)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn