DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

maljot

maljot (ma-ljĭótŭ) sn maljoati/maljoate (ma-ljĭŭá-ti) shi maljoturi (ma-ljĭó-turĭ) – unã soi di capã lai di lãnã tsi u poartã bãrbatslji; capã, capotã, tãlãgan, tãlãgani, tãlgan, bats
{ro: măntăluţă}
{fr: manteau noir en laine porté par les hommes}
{en: black wool coat worn by men}
ex: sã nvãli cu maljotlu (tãlãganea) shi s-bãgã s-doarmã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

dzats

dzats (dzátsŭ) sm dzatsuri (dzá-tsurĭ) – unã soi di stranj lai di lãnã tsi-l poartã bãrbatslji; maljot, capã, capotã, tãlãgan, tãlãgani, tãlgan
{ro: haină de lână}
{fr: habit noir en laine des Aroumains}
{en: black wool coat worn by men}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tãlãgan

tãlãgan (tã-lã-gánŭ) sn tãlãgani/tãlãgane (tã-lã-gá-ni) – paltu lungu di lãnã tsi sh-u-adutsi cu tãmbarea (sh-purtat di huryeatslji dit Turchii); tãlãgani, tãlgan
{ro: manta de lână (asemănător “tâmbarei”)}
{fr: manteau de laine (semblable à la “tãmbari”)}
{en: long wool coat (similar tu “tãmbari”)}
ex: l-cunuscurã di pri tãlãgan shi cãciulã; bãgã nã shcãmbã mari tu cufinã sh-disuprã tãlãganlu sh-cãciula-a lui

§ tãlãgani/tãlãgane (tã-lã-gá-ni) sf tãlãgãnj (tã-lã-gắnjĭ) – (unã cu tãlãgan)
ex: sã nvãli cu tãlãganea (maljotlu) shi s-bãgã s-doarmã; tãlãganea-aestã-lj tsãni caldu

§ tãlgan (tãl-gánŭ) sn tãlgani/tãlgane (tãl-gá-ni) – (unã cu tãlãgan)

§ ntãlagãn (ntã-lá-gãnŭ) (mi) vb I ntãlãgãnai (ntã-lã-gã-náĭ), ntãlãgãnam (ntã-lã-gã-námŭ), ntãlãgãnatã (ntã-lã-gã-ná-tã), ntãlãgãnari/ntãlãgãnare (ntã-lã-gã-ná-ri) – ljau shi-nj bag tãlãganlu pri mini; mi nvescu cu tãlãganea
{ro: se îmbrăca cu “tălăganul”}
{fr: s’habiller avec le manteau}
{en: put on his wool coat}
ex: lu ntãladzinj (lu nveshti cu tãlãganea), canda creapã chetsrãli di-arcoari; s-avea ntãlãgãnatã (s-avea nviscutã cu tãlãganea) ta s-nu-arãtseascã

§ ntãlãgãnat (ntã-lã-gã-nátŭ) adg ntãlãgãnatã (ntã-lã-gã-ná-tã), ntãlãgãnats (ntã-lã-gã-nátsĭ), ntãlãgãnati/ntãlãgãnate (ntã-lã-gã-ná-ti) – tsi easti nviscut cu tãlãganea
{ro: îmbrăcat cu “tălăganul”}
{fr: habillé avec le manteau}
{en: with his wool coat on}
ex: sh-tora tu cãldurã imnã ntãlãgãnat (nviscut cu tãlãganea)

§ ntãlãgãnari/ntãlãgãnare (ntã-lã-gã-ná-ri) sf ntãlãgãnãri (ntã-lã-gã-nắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu omlu sã nveashti cu tãlãganlu
{ro: acţiunea de a (se) îmbrac cu “tălăganul”}
{fr: action de s’ha-biller avec le manteau}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn