DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

mayir

mayir (má-yirŭ) sm, sf mayirã (má-yi-rã), mayiri (má-yirĭ), mayiri/mayire (má-yi-ri) – bãrbat (muljari) a curi tehni easti tra s-facã mãcãri (gheli); bãrbat (muljari) tsi fatsi mãcãri; maghir, mayirgi, mãyirgi, ahci, bãcãtar, ghelãgiu
{ro: bucătar}
{fr: cuisinier}
{en: cook}
ex: mayirlu ndreapsi measa; ti ntreb, mayire, cãndu bãgash sari sh-piper?; lu-aflã pri mayir iu hirbea fãsulji

§ maghir (má-ghirŭ) sm, sf maghirã (má-ghi-rã), maghiri (má-ghirĭ), maghiri/maghire (má-ghi-ri) – (unã cu mayir)
ex: shi maghirlu atsel va nã nveatsã tsi shi cum s-fãtsem?

§ mayirgi (ma-yir-gí) sm, sf mayirgioanji/mayirgioanje (ma-yir-gĭŭá-nji), mayirgeadz (ma-yir-gĭádzĭ), mayirgioanji/mayirgioanje (ma-yir-gĭŭá-nji) – (unã cu mayir)
ex: acljimã pi mayirgioanji

§ mãyirgi (mã-yir-gí) sm mãyirgeadz (mã-yir-gĭádzĭ) – (unã cu mayir)

§ mayiryio (ma-yir-yĭó) sm mayirgeadz (ma-yir-gĭádzĭ) – udãlu iu s-fatsi mãcarea (ghela); mayiuryio, mutvachi
{ro: bucătărie}
{fr: cuisine}
{en: kitchen}
ex: tu mayiryio si s-ducã

§ mayiuryio (ma-yĭur-yĭó) sm mayiurgeadz (ma-yĭur-gĭádzĭ) – (unã cu mayiryio, mash cã, multi ori easti ca unã soi di cãlivã, sculatã ahoryea di casã)

§ mãyirii/mãyirie (mã-yi-rí-i) sf mãyirii (mã-yi-ríĭ) – miyirii, mãcari, ghelã
{ro: mâncare gătită}
{fr: mets, plat}
{en: prepared food, course, meal}

§ mãghirii/mãghirie (mã-ghi-rí-i) sf mãghirii (mã-ghi-ríĭ) – (unã cu mãyirii)
ex: mãghiria armãneascã easti cãftatã

§ miyirii/miyirie (mi-yi-rí-i) sf miyirii (mi-yi-ríĭ) – (unã cu mãyirii)

§ mãyiripsescu (mã-yi-rip-sés-cu) vb IV mãyiripsii (mã-yi-rip-síĭ), mãyiripseam (mã-yi-rip-seámŭ), mãyiripsitã (mã-yi-rip-sí-tã), mãyiripsiri/mãyiripsire (mã-yi-rip-sí-ri) – fac (ndreg) mãcari (ghelã) cu ncãldzãrea la foc (cutseari, fridzeari, hirbeari, etc.) a luguriilor tsi s-mãcã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn