DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

matsin

matsin (má-tsinŭ) (mi) vb I mãtsinai (mã-tsi-náĭ), mãtsinam (mã-tsi-námŭ), mãtsinatã (mã-tsi-ná-tã), mãtsinari/mãtsinare (mã-tsi-ná-ri) – cu apitrusirea sh-fricarea-a lor tu-unã moarã, li fac fãrinã gãrnutsãli di grãni (grãn, sicarã, ordzu, misur, etc.); cu moara di cafei li fac pulbiri gãrnutsãli di cafei; matsir, masnu; (fig: matsin = (i) mãc; (ii) dzãc papardeli, chirãturi, vruti sh-nivruti, zboarã fãrã simasii)
{ro: măcina}
{fr: moudre}
{en: grind, mill}
ex: matsinã ghini moara-al Pali; mãtsinash cafelu?; iu ascuchi tu hoarã matsinã unã moarã; cara ngljitsã arãulu nu putu s-tsã matsinã misurlu; mi-aspãreai cãt mãtsinã (fig: cãt mãcã); cari nu-l doari gura, tutã dzua matsinã (fig: da dit gurã, zburashti); tsi matsinj? (fig: tsi zburãshti chirãturi?), greashti Done; moara bunã sh-chetri matsinã

§ mã-tsinat (mã-tsi-nátŭ) adg mãtsinatã (mã-tsi-ná-tã), mãtsinats (mã-tsi-nátsĭ), mãtsinati/mãtsinate (mã-tsi-ná-ti) – (gãrnutslu di grãn, sicarã, cafei, etc.) tsi easti chisat sh-adrat pulbiri (fãrinã); mãtsirat, mãsnat
{ro: măcinat}
{fr: moulu}
{en: ground, milled}

§ mãtsina-ri/mãtsinare (mã-tsi-ná-ri) sf mãtsinãri (mã-tsi-nắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-matsinã tsiva; mãtsirari, mãsnari
{ro: acţiunea de a măcina; măcinare}
{fr: action de moudre}
{en: action of grinding, of milling}
ex: earna la noi, mãtsinarea-a yiptului easti cu zahmeti

§ matsir (má-tsirŭ) (mi) vb I mãtsirai (mã-tsi-ráĭ), mãtsiram (mã-tsi-rámŭ), mãtsiratã (mã-tsi-rá-tã), mãtsirari/mãtsirare (mã-tsi-rá-ri) – (unã cu matsin)
ex: tora mãtsira earna, veara cu mihãnia di foc

§ mãtsirat (mã-tsi-rátŭ) adg mãtsiratã (mã-tsi-rá-tã), mãtsi-rats (mã-tsi-rátsĭ), mãtsirati/mãtsirate (mã-tsi-rá-ti) – (unã cu mãtsinat)
ex: lj-ari alãsatã fãrina mãtsiratã (mãtsinatã) ti shasi mesh

§ mãtsirari/mãtsirare (mã-tsi-rá-ri) sf mãtsirãri (mã-tsi-rắrĭ) – (unã cu mãtsinari)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn