DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

grãn

grãn (grắnŭ) sn grãni/grãne (grắ-ni) shi grãnuri (grắ-nurĭ) – unã soi di earbã-analtã, imirã, criscutã di om tu agri trã gãrnutsãli tsi da (dit cari s-fatsi fãrina ti pãni), cu-arãdãtsinã tsi s-dutsi ahãnda, trup lungu sh-subtsãri, frãndzã strimti sh-lundzi, lilici adunati tu schic dit cari es simintsãli (boabili, gãrnutsãli) tsi sh-u-aduc multu cu atseali di sicarã i ordzu; gãrnutslu faptu di-aestã earbã, bun trã fãtsearea-a fãrinãljei cu cari s-fatsi pãnea tsi u mãcã omlu; gãrnu;
(expr:
1: grãni (la plural) = zbor cu cari s-cunoscu, tuti deadun, sicara, grãnlu, ordzul, uvedzlu, etc.; grãnar, yinimati, yipturi;
2: grãn (la singular); grãn hertu; grãn ti mortsã; grãn di mpãrtsãri = gãrnutsãli di gãrnu, hearti, cu zahari, nuts, etc., cari s-dutsi la bisearicã shi sã mparti la oaminj dupã tsi-l dghivãseashti preftul, trã suflitlu shi adutsearea aminti a mortsãlor; colivã, trisayi, trisalj;
3: lj-mãcãm grãnlu = muri, cã-lj featsirã shi-lj mãcãm coliva;
4: s-aleadzi grãnlu di melj = zbor tsi dzãtsi cã atsel tsi easti altã soi di altsã, s-aleadzi lishor, ca meljlu dit grãn;
5: creashti grãnlu hertu? = pot s-fats un lucru tsi nu poati si s-facã?;
6: creapã grãnlu di cheantsã = grãnlu s-aspardzi di cheanitsã; zbor tsi va s-dzãcã cã un lucru-arãu lu-aspardzi sh-lucurlu bun)
{ro: grâu; cereale (la plural numai), grâne}
{fr: blé; céréales (au plurale seulement)}
{en: wheat; cereal (for plural only)}
ex: gãljina sh-tu grãn s-u badz, tut va scãlseascã; poati ca s-creascã grãnlu hertu?
(expr: aestu lucru nu poati si s-facã); vrei s-nji mãts grãnlu?
(expr: vrei ca s-mor? s-mi vatsãnj?); estan grãnili suntu tuti buni
(expr: tuti suntu buni, sh-grãnlu, sh-sicara, sh-ordzul, etc.)

§ gãrnu (gắr-nu) sn gãrni/gãrne (gắr-ni) shi gãrnuri (gắr-nurĭ) – (unã cu grãn)
ex: gãrnul criscu cu ploili-aesti; lj-feci gãrnu
(expr: lj-feci colivã ti-aradã)

§ grãnar (grã-nárŭ) sn grãnari/grãnare (grã-ná-ri) – zbor cu cari s-cunoscu, un i ma multi deadun, sicara, grãnlu, ordzul, uvedzlu, etc.; grãni, yinimati, yipturi
{ro: cereală}
{fr: céréale}
{en: cereal}

§ grãneatsã (grã-neá-tsã) sf pl(?) – fãrinã di grãn

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn