DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

gãgãnjos

gãgãnjos (gã-gã-njĭósŭ) adg gãgãnjoasã (gã-gã-njĭŭá-sã), gãgã-njosh (gã-gã-njĭóshĭ), gãgãnjoasi/gãgãnjoase (gã-gã-njĭŭá-si) – tsi easti aros shi mplin di guvi (prit cari treatsi apa, vimtul, etc.); gãgãnjar, guvunos, gãvunos, cingãnjos;
(expr: gãgãnjos la fatsã; fatsã gãgãnjoasã = tsi easti cu fatsa sufrusitã, jubãrjitã; tsi ari dãmtsi (urmi, seamni, sufri) pri fatsã; fatsã cu sufri, jubãrjitã)
{ro: poros; zbârcit (la faţă)}
{fr: poreux; ridé}
{en: porous; wrinkled}
ex: vãshcljadz gãgãnjosh (arosh, mplinj di guvi); cheatrã gãgãnjoasã (cu multi guvi)

§ gãgãnjar (gã-gã-njĭárŭ) adg gãgãnjari/gãgãnjare (gã-gã-njĭá-ri), gãgãnjari (gã-gã-njĭárĭ), gãgãnja-ri/gãgãnjare (gã-gã-njĭá-ri) – (unã cu gãgãnjos)

§ cingãnjos (cin-gã-njĭósŭ) adg cingãnjoasã (cin-gã-njĭŭá-sã), cingãnjosh (cin-gã-njĭóshĭ), cingãnjoasi/cingãnjoase (cin-gã-njĭŭá-si) – (unã cu gãgãnjos)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

gulumeu

gulumeu (gu-lu-méŭ) sm gulumei (gu-lu-méĭ) – cãcat gros; guluvan, gãvun, guvun
{ro: excrement mare, gros}
{fr: gros excrément}
{en: large, thick excrement}

§ guluvan (gu-lu-vánŭ) sm guluvanj (gu-lu-vánjĭ) – (unã cu gulumeu)

§ guvun (gu-vúnŭ) sm guvunj (gu-vúnjĭ) – (unã cu gulumeu)

§ gãvun (gã-vúnŭ) sm gãvunj (gã-vúnjĭ) – (unã cu gulumeu)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

guvã

guvã (gú-vã) sf guvi/guve (gú-vi) – dishcljidzãturã njicã dit un lucru (stizmã, stranj aruptu, acoalã, etc.) tsi-alasã s-treacã lucri ma njits, dit unã parti tu-alantã; gavrã, crubã, horhor, fiju (fig:
1: guvã = groapã, mirmintu; expr:
2: bãnedz ca tu-unã guvã = bãnedz nguvat, singur, diparti di lumi, nu mi-ameastic tu lumi, etc.;
3: acats guva; intru tu guvã (di sharpi); mi-ascundu tu 400 di guvi; etc. = mi-ascundu tra s-nu poatã s-mi aflã vãrnu, fug cãtã iu pot;
4: adar guvã tu-apã = nu-adar tsiva, nu pot s-adar tsiva; nu-adar tsiva ta s-ahãrzeascã; geaba caftu s-fac tsiva;
5: adar guvã tu pitã = adar nã mari glãrimi, aspargu un lucru bun, fac znjii, u fac s-chearã lumea)
{ro: gaură}
{fr: trou}
{en: hole}
ex: nã cuciubã cu shapti guvi (angucitoari: caplu-a omlui); astupã guva; sharpili intrã tu guvã; tu pishtireauã easti unã guvã mari; aclu ari guvã njicã; dipuni-ti tru guva-a aishtui arburi; cum inshirã, shoaritslji acãtsarã guvili
(expr: fudzirã s-ascundã, catiun cãtã iu-lj videa ocljilj); Dima lu-avea tu guvã (fig: tu groapã, tu mirmintu); adrã guva tu-apã
(expr: nu putu s-facã tsiva); s-featsi guva tu pitã (s-featsi mari chiameti); cara s-moarã nãs va si s-facã guva tu pitã
(expr: va s-facã znjii mari, va chearã lumea)

§ gavrã (gá-vrã) sf gavri/gavre (gá-vri) shi gãvri/gãvre (gắ-vri) – (unã cu guvã)
ex: intru tu gavrã di sharpi
(expr: intru tu guvã di sharpi, mi-ascundu, fug)

§ guvicã (gu-ví-cã) sf guvitsi/guvitse (gu-ví-tsi) – guvã njicã; guvici, guvãlici
{ro: găurice}
{fr: petit trou}
{en: little hole}

§ guvici/guvice (gu-ví-ci) sf guvici/guvice (gu-ví-ci) – (unã cu guvicã)
ex: avea doauã guvici, di-iu omlu putea s-veadã; puljlji di la Dumnidzã s-gãljinarã tu tsir shi astuparã tuti guvicili

§ guvãlici/guvãlice (gu-vã-lí-ci) sf guvãlici/guvãlice (gu-vã-lí-ci) – guvã njicã; guvicea di la curlu-a omlui; guvãleaci
{ro: găurice, anus}
{fr: orifice extérieur du rectum, anus}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn