DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

gãl-gãl!

gãl-gãl! (gắlŭ-gắlŭ) – zbor cari caftã s-aspunã vrondul faptu di-atsel tsi-arucuteashti tu gãrgãlan yin dit unã shishi cu gusha strimtã
{ro: interjecţie care imită sunetul ce-l face omul când bea vin}
{fr: interjection qui imite le son du vin quand on le boit}
{en: interjection imitating the sound of drinking wine}

§ gãlgãescu (gãl-gã-ĭés-cu) vb IV gãlgãii (gãl-gã-íĭ), gãlgãeam (gãl-gã-ĭámŭ), gãlgãitã (gãl-gã-í-tã), gãlgãiri/gãlgãire (gãl-gã-í-ri) – sorbu unã muljiturã (apã, yin, etc.) prit gãrgãlan, agonja sh-cu angljitãturi mãri; (trã muljituri, apã yin, etc.) curã cu un vrondu tsi sh-u-adutsi cu-atsel faptu di apa tsi curã dit unã shishi prit gusha-lj strimtã, di yinlu tsi treatsi prit gãrgãlanlu strimtu-a omlui, etc.
{ro: gâlgâi}
{fr: glouglouter}
{en: gulp down a liquid}
ex: sãndzili-lj gãlgãea prit gurã sh-nãri

§ gãlgãit (gãl-gã-ítŭ) adg gãlgãitã (gãl-gã-í-tã), gãlgãits (gãl-gã-ítsĭ), gãlgãiti/gãlgãite (gãl-gã-í-ti) – tsi easti surghit prit gãrgãlan, agonja sh-cu angljitãturi mãri; (muljiturã) tsi curã cu-un vrondu “gãl-gãl!”
{ro: gâlgâit}
{fr: glouglouté}
{en: gulped down}

§ gãlgãiri/gãlgãire (gãl-gã-í-ri) sf gãlgãiri (gãl-gã-írĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu unã muljiturã curã cu-un vrondu tsi sh-u-adutsi cu-atsel faptu di apa tsi curã dit unã shishi prit gusha-lj strimtã, di yinlu tsi treatsi prit gãrgãlanlu strimtu-a omlui, etc.
{ro: acţiunea de a gâlgâi}
{fr: action de glouglouter}
{en: action of gulping down a liquid}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã