DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

nãheamã

nãheamã (nã-hĭá-mã) adv, adg – tsi nu easti multu; tsi nu-ari cãt lipseashti; tsi aspuni cã numirlu di lucri easti njic; tsi-aspuni cã un lucru easti di njicã mãrimi (lundzimi, lãrdzimi); tsi nu tsãni multu chiro; trã unã dipãrtari njicã; nãheamãtã, nãheamãzã, nãheamtã, nãfeamã, niheamã, niheamãtã, niheamãzã, niheamtã, nifeamã, nteamã, teamã, timãzicã, timizicã, heamã, heam, himãzicã, himizicã, putsãn, psãn, anghidã, niscãntã, etc.
{ro: puţin}
{fr: un peu}
{en: a little}
ex: pleacã-nj-ti nica nãheamã (putsãn); ai s-mi discurmu nãheamã (putsãn)

§ nãheamãtã (nã-hĭá-mã-tã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: trã nãheamãtã (putsãn) chiro

§ nãheamãzã (nã-hĭá-mã-zã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: aspari-l nãheamãzã

§ nãheamtã (nã-hĭám-tã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: trã nãheamtã (putsãn) di oarã; plãmsi nãheamtã (putsãn, niscãntã oarã)

§ nãfeamã (nã-feá-mã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: agiutã-nj nãfeamã (putsãn)

§ niheamã (ni-hĭá-mã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: ea mutrits niheamã (putsãn) la noi; ea pleacã-l niheamã (putsãn); biui niheamã; adush niheamã (putsãnã) carni

§ niheamãtã (ni-hĭá-mã-tã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: vrei niheamãtã (putsãn) apã?

§ niheamãzã (ni-hĭá-mã-zã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: dupã niheamãzã (putsãn chiro)

§ niheamtã (ni-hĭám-tã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: voi niheamtã (putsãn) si-lj cruescu

§ nifeamã (ni-feá-mã) adv – (unã cu nãheamã)
ex: adu-nj nifeamã sari

§ nãteamã (nã-thĭá-mã) adv – (unã cu nãheamã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

yeamã

yeamã (yĭá-mã) sf yeami/yeame (yĭá-mi) – lucrili tsi s-lja (s-furã) di-atselj tsi amintarã un polim di la-atselj tsi-l chirurã polimlu (i lumea-a lor); loari di lucri (furtu) shi hiintsi faptã cu zorea di la oaminj; eamã, yeagmã, alimurã, pradã, spolji, pljashcã, pleashcã, pleacicã, gengã, ghengã, zulumi;
(expr: fac (dau) yeamã = mprad)
{ro: jaf}
{fr: pillage, rapine}
{en: looting, plunder}
ex: lj-featsirã yeama
(expr: lu mprãdarã)

§ yeagmã (yĭágh-mã) sf yeagmi/yeagme (yĭágh-mi) – (unã cu yeamã)

§ eamã1 (ĭá-mã) sf eami/eame (ĭá-mi) – (unã cu yeamã)
ex: deadirã eamã tu avearea
(expr: u mprãdarã avearea) a tãtãnjlor a noshtri; cu eama (alimura, pljashca) li arãchirã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã