DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

tãracã

tãracã (tã-ra-cã) sf tãrãts (tã-rắtsĭ) – gardu di scãnduri faptu di-un nicuchir deavãrliga di-un loc (avlii, grãdinã, etc.) tra s-nu-alasã prãvdzã i oaminj s-intrã i s-easã fãrã izini; gardu, ngãrditurã, ploc
{ro: gard}
{fr: clôture. haie}
ex: surparã tãrãtsli (gardurli) di la gãrdinã; tãrãts di pitrãyi nã dispartu casili; va s-penurã tãrãtsli cã ahiurhirã s-cadã pitrãyili

§ ntãrac (ntã-rácŭ) vb I ntãrãcai (ntã-rã-cáĭ), ntãrãcam (ntã-rã-cámŭ), ntãrãcatã (ntã-rã-cá-tã), ntãrãca-ri/ntãrãcare (ntã-rã-cá-ri) – analtsu unã tãracã (un gardu di scãnduri) deavãrliga di-un loc (avlii, grãdinã, etc.) tra s-nu-alas prãvdzã i oaminj s-intrã i s-easã fãrã izini; ncljid cu-unã tãracã un loc; ngãrdedz, ngãrdescu
{ro: împrejmui cu uluci}
{fr: clôturer}
{en: fence in}
ex: cãndu mi turnai avea ntãrãcatã (ngãrditã) casa

§ ntãrãcat (ntã-rã-cátŭ) adg ntãrãcatã (ntã-rã-cá-tã), ntãrãcats (ntã-rã-cátsĭ), ntãrãcati/ntãrãcate (ntã-rã-cá-ti) – (loc, gãrdinã, ubor, etc.) tsi easti ncljis cu-un gardu; ngãrdat, ngãrdit
{ro: împrejmuit cu uluci}
{fr: clôturé}
{en: fenced in}
ex: casa ntãrãcatã (ngãrditã) eara nica mproastã

§ ntãrãcari/ntãrãcare (ntã-rã-cá-ri) sf ntãrãcãri (ntã-rã-cắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu si ntãracã un loc; ngãrdari, ngãrdiri
{ro: acţiunea de a împrejmui cu uluci; împrejmuire}
{fr: action de clôturer}
{en: action of fencing in}
ex: hãrgi multsã pãradz cu ntãrãcarea (ngãrdirea) a gãrdinãljei

§ distãrac (dis-tã-rácŭ) vb I distãrãcai (dis-tã-rã-cáĭ), distãrãcam (dis-tã-rã-cámŭ), distãrãcatã (dis-tã-rã-cá-tã), distãrãcari/distãrãcare (dis-tã-rã-cá-ri) – dau di padi (aspargu) unã tãracã (di scãnduri) anãltsatã deavãrliga-a unui loc (avlii, grãdinã, etc.); dizgãrdescu
{ro: dezgrădi}
{fr: déclore, enlever la clôture}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn