DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

cicmacã

cicmacã (cic-má-cã) sf cicmãts (cic-mắtsĭ) – loc prit cari treatsi cariva tra si s-ducã dit unã cali tu altã (dit unã casã tu altã, etc.); loc strimtu shi lungu (ca un udã) faptu tra s-treacã dunjaea dit un loc a casãljei (udã) tu-un altu (udã); cali fãrã ishiri (ncljisã la un capit) adratã maxus tra s-treacã dunjaea shi s-ducã la casili di pi-aestã cali
{ro: gang, ungher, culoar}
{fr: recoin; couloir; passage}
{en: corridor, passage(-way)}
ex: cicmacã pondã shi arcuroasã; s-ascumsi tu cicmacã; am casã tu cicmacã (unã cali fãrã ishiri)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

cicmac

cicmac (cic-mácŭ) sm cicmats (cic-mátsĭ) shi sn cicmatsi/cicmatse (cic-má-tsi) – unã hãlati njicã cu cari s-aprindi foclu (ti unã tsigari, bunãoarã) faptã dit unã cumatã di cilichi cari scoati unã scãntealji cãndu agudeashti unã cumatã di sturnari (unã soi di cheatrã); amnear, amnari, mãnear
{ro: amnar}
{fr: briquet}
{en: flint steel}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

mãnear

mãnear (mã-neárŭ) sn mãneari/mãneare (mã-neá-ri) – unã hãlati njicã cu cari pots s-aprindzi foclu (ti unã tsigari, bunãoarã, faptu dit unã cumatã di cilichi cari scoati unã scãntealji, cãndu agudeashti unã cumatã di sturnari, unã soi di cheatrã); amnear, amnari, cicmac;
(expr: nu-l dau di mãnear = nu-lj fac mali, nu-l saidisescu, nu-l sãldisescu, nu lu-ancunj, nu dau simasii la pãrearea-a lui; nu l-fac mãnicã di tãmbari; nu-l dau di curauã)
{ro: amnar}
{fr: briquet}
{en: flint steel}
ex: ascãpirãndalui cu mãnearlu ca si sh-aprindã tsigarea-lj; sh-adusi aminti cã agãrshi mãnearlu; pãnã s-nu aduts mãnearlu, nu vedz lunjina; aleptul ishi cu mãnearlu; easti njic shi nu-l dau di mãnear
(expr: nu-lj dau simasii; nu-l saidisescu, nu-am ananghi di pãrerli-a lui); cari u dãdea di mãnear?
(expr: cari u sãldisea? cari avea ananghi di ea); nu nã da vãr di mãnear
(expr: nu n-ancunjadzã vãr, nu da vãr simasii la-atseali tsi minduim noi)

§ amnari2/amnare (am-ná-ri) sf amnãri (am-nắrĭ) – (unã cu mãnear)
ex: scoati scãntealji cu amnarea

§ amnear (am-neárŭ) sn amneari/amneare (am-neá-ri) – (unã cu mãnear)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã