DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

chiriste

chiriste (chi-ris-té) sm chiristedz (chi-ris-tédzĭ) – leamni tãljati shi ndreapti cu prionea (scãnduri shi grendzã) tra s-hibã etimi trã anãltsarea-a binãilor; chiristei
{ro: cherestea}
{fr: bois de charpente}
{en: construction timber and board}

§ chiristei (chi-ris-té-i) sf chiristei (chi-ris-téĭ) – (unã cu chiriste)
ex: vinjirã di-adusirã chiristeea

§ chiristigi (chi-ris-ti-gí) sm chiristigeadz (chi-ris-ti-gĭádzĭ) – omlu tsi talji cu prionea shi ndreadzi grendzãli shi scãndurli tri chiriste; omlu tsi vindi chiriste
{ro: cherestegiu}
{fr: marchand de bois de construction}
{en: construction wood merchant}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

strug

strug (strúgŭ) sn strudz (strúdzĭ) – hãlati tsi ari un i dauã cãtsuti astãsiti pi-unã cumatã di lemnu, cu cari marangolu aradi (strugueashti) unã fatsã di scãndurã tra s-u facã ischi; arinde, rinde, rindeauã, rucani, arucani
{ro: rindea}
{fr: rabot}
{en: (bench) plane}
ex: cu struglu si struguescu scãndurili

§ struguescu (stru-gu-ĭés-cu) vb IV struguii (stru-gu-íĭ), strugu-eam (stru-gu-ĭámŭ), struguitã (stru-gu-í-tã), struguiri/struguire (stru-gu-í-ri) – omlu (marangolu) tsi lucreadzã (da) cu struglu tra s-ischeadzã scãndurili; arindisescu, arãndisescu, arundisescu, aruncãsescu, arucãnsescu
{ro: struji (da cu rindeaua)}
{fr: rabo-ter}
{en: plane (wood)}
ex: nu li strugui ghini scãndurili

§ struguit (stru-gu-ítŭ) adg struguitã (stru-gu-í-tã), struguits (stru-gu-ítsĭ), struguiti/struguite (stru-gu-í-ti) – lemnul (scãndura) tsi easti datã cu struglu; arindisit, arãndisit, arundisit, aruncãsit, arucãnsit
{ro: strujit}
{fr: raboté}
{en: planed}

§ strugui-ri/struguire (stru-gu-í-ri) sf struguiri (stru-gu-írĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu si strugueashti tsiva; arindisiri, arãndisiri, arundisiri, aruncãsiri, arucãnsiri
{ro: acţiunea de a struji; strujire}
{fr: action de raboter}
{en: action of planing}

§ strugar (stru-gárú) sm strugari (stru-gárĭ) – omlu tsi lucreadzã leamnili (scãndurili, chiristelu) cu struglu
{ro: cel care strujeşte}
{fr: raboteur}
{en: planer}
ex: strugarlji nchisirã s-lucreadzã chiristelu ti casili-a lui

§ strugãrii/strugãrie (stru-gã-rí-i) sf strugãrii (stru-gã-ríĭ) – tehnea sh-lucrul tsi-l fac strugarlji
{ro: meseria (atelier) de strujit}
{fr: rabotage}
{en: planer profession or shop}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã