DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

cãtãpãtsescu

cãtãpãtsescu (cã-tã-pã-tsés-cu) vb IV cãtãpãtsii (cã-tã-pã-tsíĭ), cãtãpãtseam (cã-tã-pã-tseámŭ), cãtãpãtsitã (cã-tã-pã-tsí-tã), cãtã-pãtsiri/cãtãpãtsire (cã-tã-pã-tsí-ri) – bag oarã (mutrescu, caftu) s-ved shi s-aduchescu cum s-fatsi (cum easti) un lucru; caftu (mutrescu) s-ved ma s-hibã dealihea atseali tsi minduescu; ved cã un lucru easti dealihea; bag oarã; duchimãsescu
{ro: observa, constata, încerca}
{fr: observer, constater, essayer}
{en: observe, ascertain, try}
ex: nu-l cãtãpãtsii (nu-lj bãgai oarã) ghini; va s-afumã s-mi cãtãpãtseascã (s-mi duchimãseascã, s-veadã ma s-hibã dealihea), s-furi cã tsãn la nãsã; mã-sa lu nvitsã s-u cãtãpãtseascã

§ cãtãpãtsit (cã-tã-pã-tsítŭ) adg cãtãpãtsitã (cã-tã-pã-tsí-tã), cãtã-pãtsits (cã-tã-pã-tsítsĭ), cãtãpãtsiti/cãtãpãtsite (cã-tã-pã-tsí-ti) – tsi easti mutrit tra si s-veadã tsi fatsi (cum easti) un lucru; (lucru) vidzut cã easti dealihea; tsi-lj si bagã oarã; duchimãsit
{ro: observat, constatat, încercat}
{fr: observé, constaté, essayé}
{en: observed, ascertained, tried}

§ cãtãpãtsiri/cãtãpãtsire (cã-tã-pã-tsí-ri) sf cãtãpãtsiri (cã-tã-pã-tsírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva cãtãpãtseashti; bãgari oarã; duchimãsiri
{ro: acţiunea de a observa, de a constata, de a încerca; observare, constatare, încercare}
{fr: action d’observer, de constater, d’essayer}
{en: action of observing, of ascertaining, of trying}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

duchimii/duchimie

duchimii/duchimie (du-chi-mí-i) sf duchimii (du-chi-míĭ) – atsea tsi fatsi omlu tra s-veadã ma s-hibã dealihea un lucru; semnul cã tsiva easti dealihea; provã
{ro: încercare, probă}
{fr: essai, épreuve}
{en: trial, test}
ex: lj-feci duchimia (prova)

§ duchimãsescu (du-chi-mã-sés-cu) (mi) vb IV duchimãsii (du-chi-mã-síĭ), duchimãseam (du-chi-mã-seámŭ), duchimãsitã (du-chi-mã-sí-tã), duchimãsiri/duchimãsire (du-chi-mã-sí-ri) – fac unã duchimii (provã); mutrescu (caftu) s-ved ma s-hibã dealihea atseali tsi-nj si par (tsi minduescu) cã suntu dealihea; caftu s-ved cum ãnj si uidiseashti (yini) un lucru (stranj); cãtãpãtsescu
{ro: încerca, proba}
{fr: essayer, éprouver}
{en: try, test}
ex: duchimãsea-l (fã-lj provã) cãt ma multu; l-duchimãsii (cãftai s-ved; l-vidzui) tsi om easti; lj-duchimãsii vãrtutea (cãftai s-ved cãt vãrtos easti; lj-vidzui vãrtutea)

§ duchimãsit (du-chi-mã-sítŭ) adg duchimãsitã (du-chi-mã-sí-tã), duchimãsits (du-chi-mã-sítsĭ), duchimãsiti/duchimãsite (du-chi-mã-sí-ti) – tsi-lj si featsi unã duchimii (provã); tsi easti cãftat tra sã-lj s-aducheascã hãrli; cãtãpãtsit
{ro: încercat, probat}
{fr: essayé, éprouvé}
{en: tried, tested}

§ duchimãsiri/duchimãsire (du-chi-mã-sí-ri) sf duchimãsiri (du-chi-mã-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva duchimãseashti; cãtãpãtsiri
{ro: acţiunea de a încerca, de a proba}
{fr: action d’essayer, d’éprouver}
{en: action of trying, of testing}

§ niduchimãsit (ni-du-chi-mã-sítŭ) adg niduchimãsitã (ni-du-chi-mã-sí-tã), niduchimãsits (ni-du-chi-mã-sítsĭ), niduchimãsi-ti/niduchimãsite (ni-du-chi-mã-sí-ti) – tsi nu easti (tsi nu fu) duchimãsit; nicãtãpãtsit
{ro: neîncercat, neprobat}
{fr: qui n’est pas essayé; non éprouvé}
{en: that has not been tried (tested)}

§ niduchimãsiri/niduchimãsire (ni-du-chi-mã-sí-ri) sf nidu-chimãsiri (ni-du-chi-mã-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva nu duchimãseashti; nicãtãpãtsiri

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn