DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

bardzu

bardzu (bár-dzu) adg bardzã (bár-dzã), bardzi (bár-dzi), bardzã (bár-dzã) – cal i mulã cu chealea albã, amisticatã cu multi alti hromi; numã datã a unui cal i mulã tsi ari ahtari cheali; barzã
{ro: bălan pestriţ}
{fr: blond filasse et bariolé (en parlant des chevaux et des mulets)}
{en: (for horses and mules) with white and motley skin}
ex: ncarcã bardza (mula bardzã)

§ barzã (bár-zã) sf bãrzã (bắr-zã) – mulã tsi easti cu chealea albã; bardzã
{ro: bălan}
{fr: mulet blanc}
{en: white mule}

§ bardzucanat (bar-dzu-cá-natŭ) adg bardzucanatã (bar-dzu-cá-na-tã), bardzucanats (bar-dzu-cá-natsĭ), bardzucanati/bardzucanate (bar-dzu-cá-na-ti) – oai i caprã cu guna albã-bagavã-sivã sh-cu cu dãmtsã aroshi pri cap
{ro: oaie sau capră albă cu pete roşii pe cap}
{fr: mouton gris ou chèvre grise qui a des raies rouges le long de sa tête}
{en: grey sheep or goat with red streaks on the head}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

lelic

lelic (lé-licŭ) sm lelits (lé-litsĭ) – pulj cãlitor (tsi sta veara tu locurli-a noastri ma earna s-dutsi di bãneadzã tu locurli caldi), multu mari, cu cicioari lundzi shi areapitili di-aradã albi; lulec, lilec, ulalec, ulealec, ululec, uljulec, stãrcu, shtãrcu, shtrãc, pilican
{ro: barză}
{fr: cigogne}
{en: stork}
ex: nã vinjirã lelitslji; lelitslji, cãndu bat, fac scurdami

§ lilec (li-lécŭ) sm lilets (li-létsĭ) – (unã cu lelic)

§ lulec (lu-lécŭ) sm lulets (lu-létsĭ) – (unã cu lelic)
ex: aclo iu sh-cãntã luletslji

§ ulalec (u-la-lécŭ) sm ulalets (u-la-létsĭ) – (unã cu lelic)
ex: ulaleclu sh-fatsi cuibarlu pi ugeacurli a casilor

§ ulealec (u-lea-lécŭ) sm ulealets (u-lea-létsĭ) – (unã cu lelic)
ex: avea unã gushi ca di ulealec

§ ululec (u-lu-lécŭ) sm ululets (u-lu-létsĭ) – (unã cu lelic)

§ uljulec (u-ljĭu-lécŭ) sm uljulets (u-ljĭu-létsĭ) – (unã cu lelic)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

pilican1

pilican1 (pi-li-cánŭ) sm pilicanj (pi-li-cánjĭ) – pulj cãlitor (tsi sta veara tu locurli-a noastri ma earna s-dutsi di bãneadzã tu locurli caldi), multu mari, cu gusha sh-cicioarli lundzi shi areapitili di-aradã albi i grivi ca cinusha; lelic, lulec, lilec, ulalec, ulealec, ululec, uljulec, stãrcu, shtãrcu, shtrãc
{ro: barză}
{fr: cigogne}
{en: stork}
ex: pilicanlu mãcã broatits; fudzea mãratslji armãnj cum fug pilicanjlji shi lãndurli toamna; vidzui aeri cã vinjirã pilicanjlji

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã