DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

alcool

alcool (al-co-ólŭ) sn fãrã pl – muljiturã ishitã dit fermentarea (aprindearea) a zahariljei dit dzama di-auã (dit fructi, dit grãni, etc.), tsi s-aflã amisticatã tu birã, yin, arãchii, etc., sh-cari lu mbeatã omlu tsi bea multã di ea; alcohol, shpirtu, spirtu, arãchii, rãchii, tsipurishi
{ro: alcool}
{fr: alcool}
{en: alcohol}

§ alcohol (al-co-hólŭ) sn fãrã pl – (unã cu alcool)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

albã1

albã1 (ál-bã) sf fãrã pl – ma multi turlii di shpirtu (alcool) adrat dit aprindearea (fermentarea) a dzamãljei di-auã (di fructi, di grãni, etc.); arãchii, rãchii, spirtu, shpirtu, tsipurishi, inoplimã
{ro: rachiu}
{fr: eau-de-vie}
{en: brandy}
ex: u bagã multu sum nari alba (lu-arãseashti multu arãchia)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

arãchii/arãchie

arãchii/arãchie (a-rã-chí-i) sf arãchii (a-rã-chíĭ) – ma multi turlii di shpirtu (alcool) adrat dit fermentarea (aprindearea) a dzamãljei di-auã (di fructi, di grãni, etc.); rãchii, albã, spirtu, shpirtu, tsipurishi
{ro: rachiu}
{fr: eau-de-vie}
{en: brandy}
ex: aflã un om cu-unã buti di-arãchii; nu putu s-bea yinlu tut, arãchia tutã; nji si bea arãchia

§ rãchii/rãchie (rã-chí-i) sf rãchii (rã-chíĭ) – (unã cu arãchii)
ex: rãchii di dauã ori heartã; ti numa a frati-sui ãlj njarsim pi rãchii (s-bem unã arãchii, s-lji fãtsem nã vizitã)

§ archii/archie (ar-chí-i) sf archii (ar-chíĭ) – (unã cu arãchii)
ex: bium n casã la nãs cãti unã scafã di-archii

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

mentã

mentã (mén-tã) sf menti (mén-ti) –
1: unã soi di earbã tsi bãneadzã multsã anj, tsi da unã-anjurizmã ahoryea sh-mushatã, cu frãndzãli tsi au cuditsa shcurtã sh-mardzina dintsatã, cu schicuri di lilici aroshi-viniti tsi crescu tu chipita di-alumãchi, sh-cu-a curi frãndzã uscati s-fatsi unã ceai bunã trã stumahi, mãcãruri, biuturi sh-dultsenj;
2: biuturã faptã cu shpirtu (alcool) shi ayeazmã (mentã); dultsenj, bumboani, etc. fapti cu ayeazmã
{ro: izmã, mentă; bomboane de mentă, băutură cu mentă}
{fr: menthe; pastille de menthe; boisson, liqueur de menthe}
{en: mint; mint lozenge; mint drink}
ex: dã-nj nã mentã s-beau

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

shpirtu1

shpirtu1 (shpír-tu) sn shpirturi (shpír-turĭ) – multi turlii di alcool (arãchii) adrat dit fermentarea (aprindearea) a dzamãljei di-auã (di fructi, di grãni, etc.); spirtu, arãchii, rãchii, albã, tsipurishi, alcool;
(expr: easti shpirtu (di dishteptu tsi easti) = easti multu dishtiptat, yiu ca shpirtul, ca pira)
{ro: alcool}
{fr: alcool}
{en: alcohol}
ex: shpirtu di arãchii; ficiorlji suntu shpirtu
(expr: multu dishtiptats, pirã)

§ spirtu1 (spír-tu) sn spirturi (spír-turĭ) – (unã cu shpirtu1)
ex: lji s-arsirã hicatili di spirtu

§ shpirtos (shpir-tósŭ) adg shpirtoasã (shpir-tŭá-sã), shpirtosh (shpir-tóshĭ), shpirtoasi/shpir-toase (shpir-tŭá-si) – (biuturã) tsi easti faptã cu shpirtu; (lucru) tsi ari hãrli i sh-u-adutsi cu shpirtul
{ro: băutură spirtoasă, cu alcool}
{fr: boisson alcoolique}
{en: alcoholic beverage}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tãrfolj

tãrfolj (tãr-fó-ljĭŭ) sm pl(?) – unã muljiturã tsi easti adratã di shpirtu (alcool) amisticat cu ma multi turlii di erburi tsi-lj da un moscu cãftat di bãrbats (tsi sh-bagã pri fatsã dupã tsi s-sursescu) icã di muljeri (tsi s-asprucuchescu cu ea tra s-anjurzeascã mushat); moscu
{ro: colonie}
{fr: eau de cologne}
{en: eau-de-Cologne}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã